Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kaitstud lõputööd 2020. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiriÕppekava
Tehisintellekt radioloogias Radioloogiatehnik
Elu lõpu hooldusega kaasnevad eetilised probleemid Õde
Tervishoiuvaldkonna üliõpilaste tervis- ja riskikäitumine Õde
Piimatoodetes sisalduvate süsivesikute olemasolust tingitud toidutalumatus, sellega seotud gastrointestinaalsed sümptomid täiskasvanueas ja õendustegevusesÕde
Südamerütmihäirega patsiendi juhtumianalüüs [Võrguteavik] Õde
Digitaalse ekraanimeedia kasutamise seos 11-12-aastaste laste üldise liikumisaktiivsuse ja unekvaliteediga [Võrguteavik] Füsioterapeut
Õpetajate psühhosotsiaalsed ohutegurid ja nende esinemine nelja Võrumaa kooli näitel [Võrguteavik] Tervisekaitse spetsialist
Õendustegevus patsiendi trahhea aspireerimisel Õde
Täpsustamata kroonilise neerupuudulikkusega patsiendi juhtumianalüüsÕde
Gluteenivaba toidu mõju inimese tervisele [Võrguteavik] Õde
Mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (≥45a) kehakoostis [Võrguteavik]Füsioterapeut
Tõe rääkimine õdede igapäevapraktikas: halbade uudiste edastamine patsientidele Õde
Vähivastase ravi mõju naise reproduktiivtervisele ja võimalikud abistamisvõimalusedÄmmaemand
Jalgpalli väravavahtide põhilisemad vigastused ja nende ennetamine [Võrguteavik]Füsioterapeut
Idiopaatilise kopsufibroosi olemus, riskifaktorid ja õendusabi Õde
Radioloogiatehniku üleminek erialaspetsialistist õppejõuks Radioloogiatehnik
Mekooniumiaspiratsiooniga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Sclerosis Multiplex’i haige terviseprobleemid, mida saab mõjutada ja leevendada haiguspuhuse toitumisegaÕde
Kuni 5-aastaste laste tahtmatud kukkumised ja nendest põhjustatud vigastused ning paranemist mõjutavad tegurid haigla keskkonnas Õde
Pedikuloosi esinemine eelkooliealiste laste seas ning lapsevanemate teadlikkus peatäidega seonduvast [Võrguteavik] Tervisekaitse spetsialist
Täistaimetoidul olevate noorukite võimalikud terviseprobleemid ning toitumisnõustamine Õde
Antenataalsete ultraheliuuringute mõju loote arengule Ämmaemand
Süsteemse skleroosiga kaasnevad füüsilised probleemid ja depressioon ning ärevus patsientidel. Õe roll haigusega toimetuleku toetamisel Õde
Prootonnpumba inhibiitorite väärkasutamise põhjused, kõrvaltoimed ja nende ennetamine [Võrguteavik] Õde
C-hepatiidiga süstivate narkomaanide ravi saamist ja ravisoostumust mõjutavad tegurid ning ravi saamist ja ravisoostumust suurendavad abinõud [Võrguteavik] Õde
C-reaktiivse valgu verifitseerimine Quikread GO analüsaatoril Lõuna-Eesti Haigla AS laborisBioanalüütik
Levinuimad alajäsemete vigastused korvpallis ja nende ennetamine [Võrguteavik]Füsioterapeut
Ägeda müokardiinfarkti patsientide ravimsoostumus [Võrguteavik] Õde
Insuliinipumba kasutamisel tekkida võivad probleemid ja insuliinpumba kasulikkus veresuhkru kontrolli all hoidmisel I tüübi diabeeti haigestunud lastel ja noorukitel Õde
Mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (>45a) vererõhu ja pulsi taastumine peale maratoni läbimist Õde
Alkoholi liigtarbimisega seotud terviseriskid, tervisega seotud elukvaliteedi muutused täiskasvanueas ja õendusabi Õde
Vähi ellujääja võimalikud hilistüsistused peale aktiivravi lõppu rinnavähi näitel Õde
Stressi mõju naise viljakusele ja enamlevinud stressiga toimetuleku meetodid Ämmaemand
Puusaliigese arenguline düsplaasia, selle etioloogia ja füsioterapeutilised ravimeetodid [Võrguteavik] Füsioterapeut
Diabeeditüsistuste tagajärjel alajäseme amputatsiooniga patsientide elukvaliteeti mõjutavad tegurid ning võimalused nende leevendamseks [Võrguteavik] Õde
9-kuulise füsioteraapia programmi mõju selja- ja kaelavaevuste ning rühihäirete korral: juhtumiuuring [Võrguteavik]Füsioterapeut
Insuldijärgse afaasia ja düsfaagia õendusabi ja taastusravi võimalused [Võrguteavik] Õde
Kaasasündinud trahheo-ösofageaalne fistul Õde
Peritoneaal kasvajaga patsiendi juhtumianalüüsÕde
Tartu põhikoolide 2. klassi klassijuhatajate arvamus õpilaste kätepesu soodustavatest ja takistavatest teguritest Õde
Ventilaatorpneumoonia (VAP) ja tõenduspõhiste õendustegevuste kogum (care bundle) selle ennetamiseks [Võrguteavik] Õde
Eesti inimeste teadlikkus ja suhtumine geneetiliselt muundatud organismidesse [Võrguteavik] Tervisekaitse spetsialist
Muusika kasutamine dementsusega patsientide hooldamisel Õde
Rotatsioonplastika [Võrguteavik] Füsioterapeut
Ventilaatorpneumoonia riskitegurid ja tegevused nende ennetamiseks Õde
Borrelia Burgdorferi Sensu Lato levik Põlvamaa ja Tartu linna puukide hulgas 2019. aasta puukide aktiivse perioodi vältelBioanalüütik
Hematoloogia analüsaatori SysmexXN-1000 verifitseerimine SA Viljandi Haiglas Bioanalüütik
Sekkumisvõimalused perinataalsel perioodil naistel esineda võivate vaimse tervise häirete korral Õde
Krooniline venoosne haavand ja selle mõju patsiendi sotsiaalsele ja vaimsele toimetulekule Õde
Kõrge intensiivsusega intervalltreening ning mõõduka intensiivsusega kestev treening ning nende omavaheline võrdlus kehakoostise muutumisel [Võrguteavik] Füsioterapeut
Tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele suunatud dementsuse teemalised sekkumised ja koolitused Õde
Aortokoronaarse šunteerimise järgsed potentsiaalsed tüsistused postoperatiivsel perioodil ning õendustegevus tüsistuste ennetamisel ja käsitlemisel Õde
Teenusekasutaja kaasamine radioloogiatehniku koolitusseRadioloogiatehnik
Ajukasvajaga patsiendi neurokirurgilise operatsiooni järgsed probleemid ja sellega seonduv õendustegevus Õde
Ventilaatorpneumoonia riskitegurid ja ennetamine intubeeritud täiskasvanutel intensiivraviosakonnasÕde
Paastumine ja selle mõju vaimsele tervisele Õde
Eelkooliealistel lastel esinev diabeetiline ketoatsidoos, selle esinemissagedus, sümptomid, tüsistused ning õendusabi põhimõttedÕde
Raseda patsiendi radiodiagnostiline uurimine erakorralise seisundi puhul Radioloogiatehnik
Kuni 4 aastaste laste peatraumade põhjused koduses keskkonnas ning õendussekkumine peatraumade ennetamisel Õde
Kaitseliidu Viru Maleva reservparameedikute praktiliste oskuste täiendamine läbi jätkukoolituse Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonnas Õde
Aspergeri sündroomiga lapse sotsiaalsed suhtlemisraskused ja agressiooni ilmingud ning õdede võimalused nendega toimetulekuks Õde
CBD ehk kannabidiooli mõju organismis ja toime kaasuvate haiguste sümptomite leevendamisel ning manustamise võimalused Õde
Kodus elava dementsusega inimese söömise-joomise elamistoiminguga seonduvad aspektidÕde
Mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (>45a) toitumistavad maratonidel [Võrguteavik]Füsioterapeut
Õdede teadmised ja oskused farmakoloogiast ja ravimite manustamisest ning teadmisi ja oskusi mõjutavad tegurid Õde
Laste keelekidasus, sellest tulenevad terviseprobleemid ning peamised kirurgilised sekkumised Õde
Orofarüngeaalse ternespiima kasutamine väga väikese sünnikaaluga enneaegsetel vastsündinutel Õde
Toidulisandite ja ravimtaimede mõju täiskasvanueas atoopilise dermatiidiga patsiendi sümptomitele Õde
Psühhiaatriaõdede vastu suunatud patsientide vägivaldne käitumine ning õdede hoiakud seoses vägivaldse käitumise vallandumise ja juhtimisega [Võrguteavik] Õde
Neglekt ehk ignoreerimissündroom insuldi järgselt ja selle käsitlus taastusravis [Võrguteavik] Füsioterapeut
Staatilise ja dünaamilise tasakaalu käsitlus neuroarengulise ravi ja propriotseptiivse neuromuskulaarse fasiliteerimise kontseptsioonides insuldi patsiendi näitel [Võrguteavik]Füsioterapeut
Patsiendikesksus dementsusega inimeste õendusabis [Võrguteavik] Õde
Söögitoruvähiga patsiendi ösofagektoomiajärgne juhtumianalüüs Õde
Mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (>45a) kehaline aktiivsus [Võrguteavik] Füsioterapeut
Hajukiirtevõre kasutamine lasteradiograafiasRadioloogiatehnik
Põletusega patsiendi juhtumi analüüs [Võrguteavik] Õde
Fitnessi naissportlaste magusainete tarbimine [Võrguteavik]Füsioterapeut
Imikute puusaliigese düsplaasia ja õendusabi selle korral Õde
Histoloogiliste preparaatide pildi- ja preparaadikogu koostamine Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Patoloogiateenistusele Bioanalüütik
Emotsionaalne heaolu ja selle korrelaadid õendustudengite seas Õde
Sügavalt enneaegse- ja väga enneaegse vastsündinu vanemate vajadused ning tervishoiutöötaja võimalused nende toimetuleku toetamiseks neonatoloogia intensiivravi osakonnas Ämmaemand
Laktoositalumatus ja sellega kaasnevad terviseprobleemid täiskasvanueas ning õe võimalused nende lahendamisel Õde
Peritoneaaldialüüsil oleva patsiendi õendusabi Õde
Suuhingamise tekkepõhjused ja sellest tulenevad terviseprobleemid lapseeas Õde
Alkoholi tarbimise mõju kliinilise keemia laborimarkeritele naiste populatsioonis Bioanalüütik
Eakate olmepneumoonia sümptomid ja õendusabi Õde
Tehisintellekti arendamine radioloogiasRadioloogiatehnik
Äsjalõpetanud õdede tööle asumisega kaasnevad ootused ja hirmud Õde
Õe roll elustamistiimis ning mehaanilise südamemassaaži rakendamise näidustused Õde
Histoloogiliste uuringumaterjalide kiirkülmutusmeetodi optimeerimine ja juhendi koostamine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Patoloogiateenistuses kasutamiseksBioanalüütik
Eakate patsientide aspiratsioonipneumoonia riskifaktorid ja selle ennetamisvõimalused haiglakeskkonnas [Võrguteavik] Õde
Simulatsioonõppe hindamise instrument OSCE ning selle kasutamise eelised ja puudused [Võrguteavik] Õde
Tehisrütmuri implanteerimise järgsed võimalikud probleemid patsientidel ja õe roll patsientide abistamisel Õde
Vanemate poolt lastele suukaudsete ravimite manustamisel tehtavad vead, nende ennetamise võimalused ja tegutsemine ravimivea tekkimise korral Õde
Autismispektri häire sümptomaatika ja sekkumised, ratsutamisteraapia olemus ning selle tulemuslikkus autismispektri häirega lastel Õde
Botulinum toksiini süstide järgse füsioteraapia efektiivsus spastilisuse ravis insuldihaigetel: kirjanduse ülevaade [Võrguteavik] Füsioterapeut
Muusikaline sekkumine ja selle mõju onkoloogilisele lapspatsiendile ning õe roll selles protsessis Õde
Postoperatiivse deliiriumi riskifaktorid ja ennetusmeetmed eakatel Õde
Lapsevanemate teadmised ja hoiakud seoses inimese papilloomviiruse vastase vaktsineerimisega Õde
Kahe erineva kiirtesti võrdlus Legionella Pneumophila ja Streptococcus Pneumoniae antigeeni määramiseks uriinist Bioanalüütik
Neeru elusdoonorlus ning sellega kaasnevad potentsiaalsed pikaajalised riskid ja mõju doonori elukvaliteedile Õde
Nimme-ristluu radikulopaatia füsioterapeutiline käsitlus [Võrguteavik] Füsioterapeut
De-eskalatsiooni tehnikad ning de-eskalatsiooni koolituste tulemuslikkus agressiooni juhtimisel ning vägivalla vallandumise ennetamiselÕde
Agressiooniriski hindamise vahendid ja agressiooni ennetavad sekkumised statsionaarses psühhiaatrilises abis Õde
Bariaatrilise operatsiooni läbinud täiskasvanud inimeste kogemused seoses operatsiooniks valmistumisega ning toimetulekuga igapäevaelu muutustega pärast operatsiooni Õde
Adenoidektoomia järgne juhtumianalüüs [Võrguteavik] Õde
Vahemere dieedi ja flavonoidide osakaalu tähtsus kognitiivsete võimete säilimisel ning toitumissoovitused kognitsiooni säilitamiseks Õde
Ekstrakorporaalse membraanoksügenisatsiooni tüsistused ja nende ennetamine Õde
Intensiivravi järgse sündroomi olemus, selle ennetamise võimalused ning väljakujunenud sündroomiga patsientide õendusabiÕde
Sõjaväega koostööd tegevate meditsiinitöötajate eetilised ja vaimsed probleemid [Võrguteavik] Õde
Toksoplasmoosi ja kassiallergia esinemine ja koosesinemise seosed Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel ja õppejõududel Bioanalüütik
Trepaanbioptaatide automatiseeritud dekaltsineerimise metoodika optimeeromine Milestone Medical laboriseadmes Decalmate kasutamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi Patoloogiateenistuses Bioanalüütik
Peen- ja jämesoole epiteelide histoloogilise preparaadi värvingu juhend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli patoloogia õppelaboris kasutamiseks Bioanalüütik
Bulimia Nervosa´ga sageli kaasnevad psüühikahäired ning õendusabi Õde
Maksa magnetresonantstomograafia uuring maksaspetsiifilise kontrastainegaRadioloogiatehnik
Gripiga kaasnevad sümptomid, nende leevendamise võimalused ning gripi ennetamine täiskasvanutel Õde
Kahe erütropoetiini ensüüm-immunsorbtsioonmeetodi kasutuskohasuse hindamine SA Põhj-Eesti Regionaalhaigla immunoloogia laboris testide võrdlusandmete põhjal Bioanalüütik
Glükoos- 6 -fosfaadi dehüdrogenaasimääramismeetodi verifitseerimine Bioanalüütik
Keemiaravi mõju rasedusele, sünnitusele ja lapse arengule peale ema rasedusaegset tsütostaatilist ravi Õde
Kohvi ja selles sisalduvate bioaktiivsete ainete kasulik ja kahjulik mõju tervisele täiskasvanu eas Õde
Suhkruasendajate pikaajalise tarbimisega kaasnevad muutused 20-35 aastaste harrastu- ja saavutussportlaste paastuvere glükoosi, insuliini ja glükohemoglobiini tasemesBioanalüütik
Abnormne armistumine, riskitegurid, ennetamine ja tegevused patsiendi probleemide leevendamiseks Õde
Enim levinud vigastused discgolf’is ning nende võrdlus tennise ja golfi spordialas esinevate vigastustega [Võrguteavik] Füsioterapeut
Diabeedist tingitud distress, tekkepõhjused ja leevendamisvõimalused Õde
Teadmised kiirgusriskidest ja -kaitsest õdede ja patsienti radioloogilisele uuringule suunavate arstide seasRadioloogiatehnik
Koherentse fluktuatsiooni nefelomeetria rakendamine uriinis leiduvate mikroorganismide kvantitatiivseks hindamiseks ja antibiootikumtundlikkuse määramiseks Bioanalüütik
Tantsuteraapia mõju Parkinsoni tõvega patsientide füüsilisele ja vaimsele tervisele [Võrguteavik] Füsioterapeut
Raske depressiooniga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Liigsöömishäire ja võimalikud mittemedikamentoossed sekkumisviisid Õde
Teadveloleku tehnikate kasutamine tervishoiutöötajate tööst tingitud stressi ja läbipõlemise ennetamiseks Õde
Proovide säilitamise mõju ammooniumi mõõtetulemustele Bioanalüütik
Veeni- ja kapilaarvere võtmise nõuete täitmine Synlab Tartu piirkonna verevõtu punktides Bioanalüütik
Korduvkasutatavate pudelite jogivee mikrobioloogiline kvaliteet [Võrguteavik] Tervisekaitse spetsialist
Mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (>45a) tervis [Võrguteavik] Tervisekaitse spetsialist
Virtuaalreaalsuse kasutamine autismispektri häiretega laste ja noorukite teraapias [Võrguteavik] Füsioterapeut
Ümberlõikamise mõju sünnitusprotsessile ning ämmaemanda ettevalmistus ja võimalused abistamiseks Ämmaemand
Idiopaatilise kopsufibroosiga patsiendi õendusabi juhtumianalüüs Õde
Pollinoos 5-14 aastastel lastel: probleemid ja õe võimalused nende ennetamisel ning lahendamisel Õde
Psoriaasiga täiskasvanud patsiendi füüsilised ja psühhosotsiaalsed terviseprobleemid Õde
Staphylococcus aureus´e ja metitsilliin-resistentse Stphylococcus aureus´e esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimese kursuse üliõpilaste hulgas Bioanalüütik
Febriilse neutropeeniaga täiskasvanud onkoloogilise patsiendi juhtumianalüüs Õde
Radioloogiatehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid Radioloogiatehnik
Koeri kaasavate sekkumiste rakendamise võimalused ning nende mõju eakatele üldhooldekodusÕde
Patsiendiõpetus müokardiinfarkti järgselt Õde
Erakaevude vee kvaliteet Eesti erinevates maakondades aastatel 2014-2019 [Võrguteavik] Tervisekaitse spetsialist
Eesti keelt kõnelevate inimeste antibiootikumide tarbimisharjumused [Võrguteavik] Tervisekaitse spetsialist
Meemassaaži mõju valule, stressi näitajatele ja vererõhule [Võrguteavik] Füsioterapeut
Eesti elanike suhtumine tätoveeritud tervishoiutöötajatesse ning teadlikkus tätoveerimisohtudest [Võrguteavik] Füsioterapeut
Alkoholvõõrutusdeliiriumiga patsiendi õendusabi võimalused Õde
Lapspatsientide operatsioonieelset ärevust mõjutavad tegurid ja õendustegevus ärevuse ennetamisel ja leevendamisel Õde
INR-i kiirtestide usaldusväärsus ägeda traumaatilise koagulopaatia tuvastamisel haiglaeelsel etapil Õde