Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Tiiu Jaanson

Tiiu Jaanson sündis 1939. aastal Tartus. 1963. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna. Kolm aastat juhatas T. Jaanson Jõgeva rajooni Saare jaoskonnahaiglat, millele järgnes töö arst-aspirandina Maarjamõisa haigla sise- ja vereülekandeosakondades. Aastatel 1969-1973 läbis ta Tartu Riiklikus Ülikoolis aspirantuuri.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga seob T. Jaansonit 1966. aastast õppejõuamet, põhikohaga õppejõuna töötas märkimisväärsed 36 aastat. Jaanson huvitus pidevalt enesetäiendamisest, olles näiteks vahetusõppejõuks Soomes.

Tiiu Jaanson osales  kõrghariduse tasemele vastava õe õppekava koostamises, tema juhtimisel loodi sisehaiguste õenduse ainekava. Ta oli kõrgkoolis sisehaiguste õppejõudude meeskonna juht, töötades samas sisehaiguste õppejõuna. Tegemist oli uutele õppemeetoditele avatud õppejõuga, kes omandas hämmastava kergusega infotehnoloogilisi teadmisi. Mentorõppejõuna toetas ja suunas algajate kolleegide tööd õppejõududena.

1996. aastal koostas ta teose ,,Sisehaiguste käsiraamatu õdedele” ja 2000. aastal raamatu ,,Haigete uurimismeetodid ja õendustegevus”.

jaanson.jpg