Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Zinaida Läänelaid

Tartu Meditsiinikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppearendustegevuste eestvedamise ja radioloogiatehniku õppekava ning rahvusvahelise magistriõppe arendamise eest kõrgkooli auliikmeks nimetatud Zinaida Läänelaid töötas Tartu Meditsiinikoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kokku 33 aastat. Zinaida Läänelaid on oma esimeselt väljaõppelt ja töökogemuselt lastearst ehk pediaater. Õpetajaks Tartu Meditsiinikooli tõi teda 1988. aastal just see eriala. Ta töötas Tartu Meditsiinikooli õppealajuhatajana aastatel 1995–2003.

Radioloogiatehnikute õppekava eestvedamist alustas Zinaida 2003. aastal. Uus väljakutse oli tingitud vajadusest hakata esmakordselt Eestis õpetama kõrgharidusega radioloogiatehnikuid. Mis täna tundub tavaline, oli siis pea võimatuna näiv ülesanne: liita erinevad tippspetsialistid ühise eesmärgi nimel, võtta vastutus juhtida uue õppekava arengut oma senisest valdkonnast erineval erialal.

2015. aastast alates lisandus radioloogiatehnikute õppekavale ka bioanalüütikute õppekava, moodustades osakonna, mida Zinaida juhtima asus, kuid ainult sellega ta ei piirdunud. Esimesena Baltikumis sai just tema eestvedamisel avatud eelkliiniliste praktikaklasside kompleks radioloogiatehnikutele: klassiruumid, mis sisaldavad nii päriselt töökeskkonnas kasutatavaid kalleid masinaid kui ka kõrgtehnoloogilisi õppemulaaže.

Veidi enam kui kümme aastat radioloogiatehnikute õppekava juhtimist, uute õppejõudude leidmist ja nende toetamist päädis algatusega radioloogiatehnikute magistriõppe avamiseks. Täna on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatud rahvusvaheline radiograafia magistriõpe just tänu temale. Jonnaka veenvusega jätkas ta selle vajaduse selgitamist kõigile osapooltele ning võimaluste loomist koostöös mitmete Euroopa erialaorganisatsioonidega. Kõrgkoolil on täna radioloogiatehnikute valdkonnas sidemed nii Euroopa Nukleaarmeditsiini ühinguga kui ka Tuumaenergia Agentuuriga, kelle toel jõuavad Eesti üliõpilasteni maailma parimate lektorite loengud. Magistriõppe taseme õppekavade avamine kutsekoolist kasvanud rakenduskõrgkoolis võib näida tavaline, aga tegelikkuses on see olnud järjepidev töö ja pühendumine ning näitab ilmekalt, et kui on unistused ja visoon, siis on kõik võimalik.
Zinaida Läänelaid oli ja on suurte kogemustega hinnatud kolleeg, kes on oma pikaajalise tegevusega kahtlemata väärikaks eeskujuks nooremale põlvkonnale.

Zinaida Läänelaid.