Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliige Ille Pukk

lle Pukk sündis 1945. aastal Põltsamaal. 1967. aastal lõpetas ta Tartu Meditsiinikoolis velsker-laborandi eriala. Laborandi või vanemlaborandina töötas Ille Pukk Tartu linna kliinilises haiglas, vabariiklikus onkoloogia dispanseris, vabariiklikus vereülekandejaamas, Tallinna Pelgulinna haiglas. 1996. aastal alustas ta tööd AS Ida-Tallinna Keskhaiglas. 2008. aastal omistati I. Pukile bioanalüütiku IV kutsekvalifikatsioon.

Aastatel 1992-2004 oli Ille Pukk Eesti Laborantide Ühingu (Eesti Bioanalüütikute Ühing) president. Bioanalüütikute valdkonna arendajana on ta kuulunud Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu volikogusse ja juhatusse, Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu bioanalüütikute töörühma ning osalenud bioanalüütik III ja IV kutsenõuete ja – standardi kaasajastamise ning kvalifikatsiooni omistamise korra töörühmades. 2010. aastal valiti I. Pukk Ida-Tallinna haigla parimaks õendustöötajaks ning ka Tallinna aasta tervishoiutöötajaks.

Ta on olnud Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga tihedalt seotud 1992. aastast, teda loetakse bioanalüütiku eriala nimetuse ristiemaks. Aktiivne tegevus koos Soome Laborantide Ühinguga võimaldas bioanalüütiku õppekava arendamist rakenduskõrghariduse tasemele, õppejõududele avanesid rahvusvaheliste koolituste uksed. I. Puki juhtimisel määratleti koos tööandjatega nende vajadus bioanalüütikute tasemeõppe järgi, tasemeõppega alustati 2002. aastal. Ille Pukk algatas bioanalüütikute ühingu ja kõrgkooli iga-aastased konverentsid, samuti muutis regulaarseks ühised koosolekud.

pukk.jpg