Otsing

Otsing

27. detsember 2023

Kõrgkoolid leidsid koos keskkonnasõbralikke lahendusi

Jaga:

decalBackTop

Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Eesti Lennuakadeemia seadsid 2023. aastal fookusesse keskkonnasõbralike lahenduste leidmise, tänu millele on tõusnud nii töötajate kui õppurite teadlikkus roheteemadel ning paranenud on õppehoonete võimekus ressursse säästlikumalt kasutada.

Projekti “Go Green” juht, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arendusjuht Kersti Sõgel viitas, et projekti edulooks saab pidada eelkõige teadlikkuse kasvu, tänu millele saavad kõrgkoolid ka edaspidi jätkusuutlikke lahendusi genereerida ja rakendada.

„Pean oluliseks, et projekt pani aluse kahe rakenduskõrgkooli – Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Lennuakadeemia – tõhusale koostööle keskkonnahoiu valdkonnas, võimestades teadmisi roheteemadel ja innustades kaasa mõtlema säästlikuma ja keskkonnateadlikuma õppe- ja töökeskkonna kujundamisel,“ sõnas Lennuakadeemia haldusprorektor Priit Mootse.

Nii loodi mõlema kõrgkooli õppuritele valikaine „Keskkonnahoid“, mille eesmärgiks on suurendada õppurite teadlikkust keskkonnahoiu vallas ja arendada roheoskusi. Peamised käsitletud teemad olid keskkonnaprobleemid ja nende põhjused, ökoloogiline ning süsinikujalajälg ning keskkonnahoidlik tarbimine. Õppeaine osana valmisid ka õppevideod keskkonnahoiu kohta tervishoiuasutuses.

 „Valikainele registreerunud tudengid olid juba enne kursust suhteliselt keskkonnateadlikud, kuid aine alguses ja lõpus tehtud küsitlusuuringu esmased tulemused osutavad, et nende teadlikkus suurenes veelgi,“ tõdes valikaine õppejõud Elisa Kender. „Näiteks suurenes tudengite hulk, kes eraldavad olmejäätmetest biojäätmeid, eelistavad kasutatud rõivaid ja tarbeesemeid, proovivad tarbida energiat säästvalt ning on vähendanud lihatarbimist. Lisaks isiklikule muutusele on märkimisväärne, et peaaegu kõik küsitlusele vastanud tudengid tõid välja, et pärast valikainet on nad suunanud ka teiste tähelepanu keskkonnahoiu olulisusele.“

Samuti osalesid kõrgkoolide töötajad loengutel, mis aitasid mõista igaühe tegevuse mõju globaalse kliimasoojenemise tekkimisele, ning Tartu Loodusmajas praktilistel koolitustel.

Lisaks vahetas Eesti Lennuakadeemia välja hulga hõõglampe LED-lampide vastu, sest need säästavad 50% rohkem energiat. Tartu Tervishoiu Kõrgkool kattis õppehoone kõrgemate korruste aknad päikesekaitsekiledega, et talvel suurenda soojapidavust ja suvel vähendada jahutamisega seotud kulusid ning hangiti tahvelarvutid, et rohkem õppetööst saaks toimuda digitaalselt, mitte paberkandjatel.

Projekt „Go Green“ (ER205) kestis selle aasta juulist detsembrini ja seda kaasrahastas Eesti EL välispiiri programm.