Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Keskkonnasõbralikumad kõrgkoolid (Go Green)

Projekti pealkiri inglise keeles: A more environmentally friendly higher education institution as example for others

Projekti number: ER205

Projekti Go green (ER205) kaasrahastab Euroopa liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Projekti vahendab Eesti EL välispiiri programm 2014-2020. Projekti koduleht valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt Tartu Tervishoiu Kõrgkool ning selles ei kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Rohkem infot: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

Projekti tegevustesse on kaasatud õppejõud, tudengid ja mitteakadeemiline personal.

Projekti kestus: 01.07.2023 – 31.12.2023

Juhtpartner: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Partnerorganisatsioon: Eesti Lennuakadeemia

Projekti eesmärgid:

  • Tõsta töötajate keskkonnateadlikkust ja aidata mõista nende olulisust mõju avaldamisel.
  • Jagada partnerorganisatsiooniga teadmisi säästvast eluviisist.
  • Parandada keskkonnahariduse kvaliteeti.
  • Olla eeskujuks teistele rakenduskõrgkoolidele säästvate ja energiasäästlike tegevuste alustamisel.

Projekti tegevused:

  • Valikaine loomine õppuritele ning tahvelarvutid õppetöö läbiviimiseks (sügis 2023).
  • Loeng globaalsetel keskkonnaalastel teemadel töötajatele (16. august 2023).
  • Koolitused keskkonnasõbralikust käitumisest töötajatele (august-november 2023).
  • Lampide vahetus partnerkoolides seos LED-lampidele üleminekuga.

Projektijuht: Kersti Sõgel, kerstisogel@nooruse.ee

Projekti meeskond kõrgkoolis: Reelika Vetemäe-Viik, Kersti Ilves, Elisa Kender, Eva Mengel, Jelena Sokk, Jaanika Niinepuu