Search

Search

decalBackTopdecalBackBot

VirPed

Projekti pealkiri inglise keeles: Virtual Children´s Hospital for Learning Pediatric Nursing

Projekti number: 2023-1-FI01-KA220-HED-000166447

Projekti kestus: 01.10.2023 – 30.09.2026

Juhtpartner: Turku University of Applied Sciences (Soome)

Partnerorganisatsioonid: Cyprus University of Technology (Küpros), Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Projekti eesmärgid:

Projekti VirPed eesmärgiks on luua interaktiivne õpikeskkond, virtuaalne lastehaigla, mis on suunatud õenduse õppekava üliõpilastele ja õppejõududele. Virtuaalne õpikeskkond annab tudengitele võimaluse sooritada praktilisi ülesandeid ohutul ning kontrollitul platvormil, saades sooritatud ülesandele tagasisidet näiteks virtuaalse patsiendi reaktsiooni kaudu.

Projekti tegevused:

  • Interaktiivse ja virtuaalse õppekeskkonna loomine (Virtuaalne Lastekliinik)
  • Innovaatiliste õppimis- ja õpetamismeetodite arendamine – virutaalreaalsuse ja -simulatsiooni rakendamine õppes
  • Üliõpilaste rahvusvahelise koostöö edendamine (ühised töötoad ja seminarid Virtuaalses Lastekliinikus)

Projektijuht kõrgkoolis: Maarika Asi, maarikaasi@nooruse.ee

Projekti meeskond kõrgkoolis: Airin Treiman-Kiveste, Siret Läänelaid, Ave Kõrve-Noorkõiv