Otsing

Otsing

dets. 23, 2020

Võimalus tulla eksternõppesse

Jaga:

decalBackTop

Tartu Tervishoiu Kõrgkool võtab vastu eksternõppesse õe õppekaval. Kandideerida saab 10. jaanuarini 2021. Eksternõppesse kandideerimisel moodustub pingerida vastavalt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjas sätestatud õppekava vastuvõtutingimustele. Seega, õe õppekavale kandideerimisel arvestatakse:

  • Testi tulemusi (osakaal 40% punktisummast).
  • Keskkooli/gümnaasiumi füüsika, keemia ja bioloogia lõpuhinnete keskmist (osakaal 30% punktisummast).
  • Keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Eksternõppesse kandideerimisel ja vastuvõtukatsel osalemiseks tuleb õppeprorektori nimele esitada avaldus koos läbitavate õppeainete loeteluga ning saata dokumendid meiliaadressil arlepuidak@nooruse.ee. Eksternõpet võimaldatakse üheaastase lepingu alusel, loe täpsemalt õppekorralduseeskirja Lisast 1.

Previous news