Otsing

Otsing

dets. 11, 2019

Vabanenud õppekoht

Jaga:

decalBackTop

Füsioterapeudi  õppekava 1. kursusel on vabanenud õppekoht. Vabale õppekohale oodatakse kandideerima füsioterapeudi õppekaval õppivaid eksterne  ja varem samal õppekaval õppimise katkestanud õppureid.

Vabas vormis avaldus õppekohale kandideerimiseks esitada kuni 18.12.2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV.
Varasemate õpingute katkestanutel lisada  nõutud dokumentide juurde  õpitulemuste väljavõte füsioterapeudi õppekaval õppimise kohta. Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Ave Pärandi  (aveparand@nooruse.ee ) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/1.

Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb  esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.

Previous news