Otsing

Otsing

jaan. 18, 2021

Vabanenud õppekohad

Jaga:

decalBackTop

Füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel on vabanenud õppekohad.

Füsioterapeudi õppekaval on vabanenud õppekohad 1. ja 2.  kursusel. Kandideerima oodatakse füsioterapeudi õppekaval õppivaid eksterne ja varem samal õppekaval õppimise katkestanud õppureid. Vabas vormis avaldus õppekohale kandideerimiseks tuleb esitada kuni 25.01.2021 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV. Varasemate õpingute katkestanutel lisada  nõutud dokumentide juurde  õpitulemuste väljavõte füsioterapeudi õppekaval õppimise kohta.  Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Ave Pärandi  (aveparand@nooruse.ee ) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/1. Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb  esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.

Tervisekaitse spetsialisti  õppekava 1. ja 2. kursusel on vabanenud õppekohad, kuhu oodatakse kandideerima tervisekaitse spetsialisti õppekaval varem õppimise katkestanud õppureid.  Vabas vormis avaldus õppekohale kandideerimiseks esitada kuni 25.01.2021 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisada keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning CV. Varasemate õpingute katkestanutel lisada nõutud dokumentide juurde õpitulemuste väljavõte tervisekaitse spetsialisti õppekaval õppimise kohta. Digiallkirjastatud kandideerimisavaldused ja nõutud dokumendid saata õppetöö spetsialisti Ave Pärandi  (aveparand@nooruse.ee ) meilile või tuua aadressil Nooruse 5 ruum 102/1. Vabale õppekohale kandideerimisel kujuneb  esimese kursuse esimesel semestril kandidaatide pingerida vastuvõtueeskirjas sätestatud vastuvõtutingimuste alusel. Alates esimese kursuse teisest semestrist moodustub pingerida eelnevate erialaste õpitulemuste alusel. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud sama õppekava eksternid.

 

Previous news