Otsing

Otsing

aug. 19, 2015

Uus arengukava paneb paika uued suunad

Jaga:

decalBackTop

Kõrgkool läheb uuele õppeaastale vastu uue arengukavaga. Uute väljakutsetega tegelemiseks oleme andnud juhtmõtte igale arengukava aastale.

2016. aasta keskendub õppekavagrupi kvaliteedihindamisele ja ühisõppekavade ettevalmistamisele ning õppekavade, osakondade ja välispartneritega tegevuste sidususe tõhustamisele. 2017. aasta pühendub õppekavade, ainete ja moodulite igakülgsele integreerimisele. Eesti Vabariigi 100. aastapäeval, 2018. aastal tõuseb fookusesse kompetentsikeskuse tegevus patsiendi ohutuse valdkonnas. 2019. aasta sihiks on rahvusvahelisse magistriõppesse vastuvõtmine ning osakoormusega või erineva õppekorraldusega õppe võimaldamine kõikidel õppekavadel, et tagada paindlikumad õpivõimalused ümberõppeks. 2020. aasta algab uue arengukava ettevalmistamine. Kõrgkoolis on võimalik kutse- ja rakenduskõrghariduse õppekavadel õppimisele lisaks omandada magistrikraad. Pakutakse täienduskoolitust nii tervishoiumeeskonnale kui ka elanikkonnale, tehakse rahvusvahelist koostööd erinevatel õppekavadel ning rakendusuuringutes. Kõrgkoolis on välja kujunenud kompetents patsiendiohutuse küsimustes ning seadusandlus toetab kõrgkooli tegevusi teenuste pakkumiseks elanikkonnale.

Samuti on uuenenud kõrgkooli missioon ja visioon.

Previous news