Valgustatuse mõõtmine

Sihtgrupiks on kõik tööandjad ja eraisikud. Teenuse eesmärgiks on anda tööandjale või eraisikule informatsiooni valgustatuse taseme kohta nende töö-või elukeskkonnas.

Valgustatuse mõõtmise protsess toimub järgnevalt: töökeskkonnas või elamus vaatluse ja valgustatuse mõõtmine (üliõpilane), kus mõõdetakse kas üldvalgustatust või kohtvalgustatust või mõlemaid (vastavalt vajadusele ja soovile). Kohtvalgustatust kasutatakse ja mõõdetakse juhul, kui üldvalgustatusest töö- või elukeskkonnas ei piisa vajaliku hulga valgustiheduse tagamiseks. Valgustatust mõõdetakse seal, kus töötaja töötab (tööpiirkond) ning sõltub sellest, kas töötaja teeb tööd istudes või seistes. Vastavalt sellele on valgustatuse mõõtmise kõrgused põrandapinnast 1 m või 1,5 m. Keskmise valgustiheduse määramiseks töökeskkonnas jagatakse tööruum(id) vajalikeks sektsioonideks/osadeks ja määratakse mõõtekohtad ning arvutatakse keskväärtus. Mõõdistuse tegemisel lähtutakse standardist EVS 891:2008 Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine. Eramutes mõõdetakse valgustatus seal, kus eraisik seda ise ebapiisavaks hindab ning mõõdistusi teha lasta soovib.

Pärast seda vormistatakse protokoll mõõtmistulemustega (üliõpilane) ning protokoll edastatakse e-maili teel tööandjale või eraisikule (juhendaja).