Süsinikdioksiidi mõõtmine

Sihtgrupiks on kõik tööandjad ja eraisikud. Teenuse eesmärgiks on anda tööandjale või eraisikule informatsiooni süsinikdioksiidi sisalduse kohta nende töö-või elukeskkonnas ja hinnata soovi korral kaudselt ventilatsiooni toimimist.

Süsinikdioksiidi mõõtmise protsess toimub järgnevalt:

  • Töökeskkonnas või elamus süsinikdioksiidi sisalduse mõõdistuste läbi viimine (üliõpilane), kus esmalt tuleb välja selgitada missugune on vajadus lähtuvalt ruumi kasutamise eesmärgist
  • Mõõdistuse tegemisel lähtutakse juhendist Nordtest NT VVS 114, Indoor air quality measurement of CO2, mis kirjeldab ka ventilatsioonisüsteemi funktsiooni hindamist CO2 mõõtmiste kaudu.
  • CO2 sisaldus mõõdetakse ruumis ruumi kasutuseloleku ajal ning ruumis toimuvad tegevused registreeritakse. Mõõtmised teostatakse tavaliselt ruumi keskel, hingamiskõrgusel. Suuremates ruumides võib võtta ühe mõõtepunkti iga 100 m2 kohta. Mõõtmiste ajal on aknad suletud ja ruumis peab olema mõõtmiste ajal konstantne hulk inimesi. Analüsaator peab olema mõõtmiste hetkeks jõudnud töötemperatuurini, sõltuvalt analüsaatorist võib olla vajalik analüsaatori kalibreerimine 0 ja 1000 ppm juures.
  • Kui soovitakse Süsinikdioksiidi mõõdistusi läbi viia ventilatsiooni toimimise kaudseks hindamiseks, on tarvis mõõta välisõhu CO2 kontsentratsioon (C0) ventilatsioonisüsteemi sissetõmbe/sissepuhkepunkti juures, kus väljatõmme ei mõjutaks tulemust. Ruumi jõudva õhu (supply air) kontsentratsioon cs mõõdetakse ruumi ventilatsiooniseadmes ja ruumist välja liikuva õhu kontsentratsioon cE mõõdetakse väljatõmbe/väljapuhke seadmes või avas. Ruumi süsinikdioksiidi sisaldus CR mõõdetakse hingamiskõrgusel (pea kõrgusel, kas 1,1 või 1,7 m kõrgusel põrandast) ruumi keskel. Ruumist ja mõõtepunktist tuleb teha joonis. Kuna mõõtmist ei tohi läbi viia ühestki ruumis viibivast isikust 2m eespool ja 1m kummalgi küljel, võib olla vajalik inimeste ümberpaigutamine mõõtmiste ajaks. Mõõtmistega samal ajal registreeritakse isikute hulk ja tegevus ruumis, õhutemperatuur ruumi saabuva (Ts), ruumis oleva ja väljaliikuva õhu osas ning sisseliikuva ja väljaliikuva õhu hulk. Sissetuleva õhu temperatuur ja CO2 sisaldus mõõdetakse eelistatult samaaegselt ruumi CO2 mõõtmistega, kuid kui seda pole võimalik korraldada, võib need mõõtmised teha kahe mõõtmisena kuni 10 min enne ja pärast ruumi CO2 sisalduse põhimõõtmist.
  • Ruumi temperatuuri ja ruumi CO2 sisalduse põhimõõtmist teostatakse vähemalt 15 minuti jooksul peale CO2 sisalduse tingimuste stabiliseerumist, kui näiteks ruumikasutajate hulk muutub enne stabiliseerumist, kasutatakse tulemusi, mis mõõdeti viimase 15 minuti jooksul. Välja liikuva õhu kontsentratsiooni CE mõõdetakse samaaegselt ruumi kontsentratsiooni mõõtmistega. Minimaalne mõõtmiste intervall  CE ja CR jaoks on 1 mõõtmine minutis.

Pärast seda vormistatakse protokoll mõõtmistulemustega (üliõpilane) ning protokoll edastatakse e-maili teel tööandjale või eraisikule (juhendaja).