Töö- või elukeskkonna sisekliima (õhutemperatuur, -niiskus ja -liikumise kiirus) mõõtmine

Sihtgrupiks on kõik tööandjad/ettevõtted ja eraisikud. Teenuse eesmärgiks on anda tööandjale/ettevõttele või eraisikule informatsiooni sisekliima tegurite kohta nende töö- või elukeskkonnas.

Sisekliima mõõtmise protseduur toimub järgnevalt:

  • Töökeskkonnas või elamus vaatluse ja sisekliima parameetrite mõõdistuste läbiviimine (üliõpilane), kus esmalt tuleb välja selgitada missugune on vajadus (üliõpilane koos juhendajaga) ning milline on mõõtmismetoodika valik ja rakendamine (üliõpilane koostöös juhendajaga). Sisekliima näitajate mõõtmised teostatakse nii külmal kui ka soojal aastaajal ühe tööpäeva kestel töövahetuse alguses, keskel ja lõpus. Sisekliima tingimuste kõikumiste korral, mis on seotud näiteks tehnoloogiliste protsesside ja muude põhjustega, teostatakse mõõtmised ka töötajate suurimate ja väiksemate termiliste koormuste korral.
  • Istuva töö korral toimub sisekliima parameetrite mõõtmine 1,0 m kõrgusel ning seisva töö puhul 1,5 m kõrgusel. Mõõtmised teostatakse nii alalistel kui mittealalistel töökohtadel ja seda nii minimaalse kui maksimaalse vahemaa juures lokaalsetest sooja-, jahutus- ja niiskusallikatest (uksed, akned, küttekehad, õhutusavad, välissein jne).
  • Mõõtmiskohtade valikul lähtutakse välja töötatud metoodikast.

Pärast seda vormistatakse protokoll mõõtmistulemustega (üliõpilane) ning protokoll edastatakse e-maili teel tööandjale või eraisikule (juhendaja).