Riskianalüüs

Sihtgrupiks on kõik tööandjad. Teenuse eesmärgiks on koostada ettevõttele riskianalüüsi dokument, mis on nõutud Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. Riskianalüüsi eesmärk on kaitsta töötajate tervist, kuna see aitab viia miinimumi võimaluse, et töötajad ja/või töökeskkond saavad ohutegurite ja tööga seotud teenuste tõttu kahju. Samuti aitab korrektselt ja nõuetekohaselt koostatud riskianalüüs vähendada ja ennetada tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi.

Mõõteseadmed on kalibreeritud ning nendega saab mõõta müra, valgustust, temperatuuri, õhuniiskust, õhu liikumise kiirust ning süsihappegaasi kontsentratsiooni.

Riskianalüüsi protsess toimub järgnevalt: üliõpilase esimene külastus ettevõttesse toimub koos juhendajaga, edasised käigud teevad üliõpilased iseseisvalt, kuid lepivad need eelnevalt kokku ettevõtte juhtkonnaga. Juhendaja on jooksvalt tekkivatele küsimustele alati kättesaadav telefoni teel, e-posti teel või individuaalseks konsultatsiooniks kõrgkoolis, samuti külastab juhendaja vajadusel ettevõtet korduvalt. Üliõpilaste ülesanneteks on ettevõttes vaatluse ja mõõdistuste läbiviimine, ankeetküsitluse ja/või intervjuu teostamine. Selle raames selgitatakse välja ohutegurid ja ohustatud töötajate grupid ning määratakse riskitasemed vastavalt standardile BS8800 ning vormistatakse riskianalüüsi dokument koos riskide haldamisega.

Juhendaja saadab korrektselt vormistatud riskianalüüsi dokumendi ettevõttele pärast selle hindamist.