TEENUSED ÜKSIKISIKULE KOMPETENTSIKESKUSES

Kompetentsikeskus pakub erinevaid teenuseid läbi üliõpilaste praktilise tegevuse, mis on õppekava järgi erinevates õppeainetes ette nähtud. Kompetentsikeskuses pakutavad üksikisikule suunatud kogukonnateenused on osalejatele tasuta, v.a erinevad massaažiteenused. 

NB! Kui teenust pakutakse kõrgkoolis kohapeal, mitte veebi vahendusel, siis peavad teenusele tulijad tagama isikliku maski olemasolu kõrgkooli hoones viibimisel. Maski kandmine on kõrgkooli õppehoones liikumisel soovituslik ja selle kandmine kohustuslik, kui ei ole võimalik tagada 2 meetri kaugust distantsi. 

Kogukonnateenuste eesmärgid:

 • pakkuda üliõpilastele mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus konkureerimaks tööturul;
 • pakkuda elanikkonnale kvaliteetset teenust ja nõustamist, et tõsta nende teadlikkust tervisedendusest, võimalikest terviseprobleemidest ning nende ennetamisest.

Teenindamise kvaliteet

Tartu Tervishoiu Kõrgkool lähtub oma tegevuses kvaliteedikäsiraamatust, mis on kõrgkooli kvaliteedisüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks ning, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel, mida uuendatakse üks kord õppeaastas. Teenuste kvaliteedijuhtimissüsteem sisaldab:

 • teenindamiskvaliteedi tagamist;
 • patsientide rahulolu hindamist;
 • professionaalse kvaliteedi tagamist;
 • organisatsiooni töökorralduse ja juhtimise kvaliteedi tagamist.

Sellest tulenevalt on Kompetentsikeskuse põhiväärtused terviklikkusarenginimesekesksus ja professionaalsus.

 Kõikidele teenustele toimub registreerumine ja üldprotsess järgmiselt:

 • klient registreerub kodulehel oleva vormi või teenuse kirjelduses välja toodud kontaktisiku kaudu
 • teenuse osutamine toimub kokkulepitud ajal koolimajas või kliendi juures.
  • majas võtab kliendi vastu klienditeenindaja ja/või üliõpilane
  • teenuse ruumi sisenedes selgitab üliõpilane teenuse protsessi ja allkirjastab nõusolekulehe (mis on eelnevalt allkirjastatud juhendaja poolt).
 • teenuse osutamine toimub vastavalt teenuses kirjeldatule
 • klient annab tagasisidet teenusele ja registreerib vajadusel uue aja