Otsing

Otsing

mai 09, 2016

Tartu lapsed õpivad käsi pesema

Jaga:

decalBackTop

Ligikaudu 900 Tartu linna 2. klassi õpilast saavad tänavu Tartu Tervishoiu Kõrgkoolilt kätepesuõpetust.

Et üliõpilased saaks lisaks teooriale ka praktilise kogemuse, on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased alates 2008. aastast viinud läbi terviseedenduslikke projekte koolides, lasteaedades, hooldekodudes ja ka mujal. Projektide teemad on olnud väga erinevad: kätepesu, suuhügieen, hammaste õige hooldus, liikumisaktiivsuse edendamine, õige rüht, tasakaalustatud toitumine jne.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Piret Simm-Pärle nentis, et on oluline, et üliõpilased mõistaksid, et erinevate  terviseprobleemidega inimese eest hoolitsemise kõrval on tegelikult esmatähtis just ennetada võimalikke terviseprobleemide tekkimist. Sealt tuli ka idee, et kõrgkool võiks lisaks tavapäraste terviseedenduslike projektidele Tartu linnaga koostöös süstemaatiliselt ja sihipäraselt algklassiõpilasi tervise teemadel harida.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Siret Läänelaid selgitas, et kätepesu tundides õpivad lapsed, kuidas haigustekitajad levivad ning miks nad on ohtlikud. Edasi räägitakse nakkushaiguste leviku tõkestamisest ja sellest, kui oluline on käte õige pesemine. Sellele järgneb praktiline õpetus, mille käigus õpetatakse erinevaid kätepesuliigutusi, et kõik käe osad (sõrmed, sõrmevahed, pöidlad, peopesad, käeseljad ning randmed) saaksid puhtaks. Lisaks räägitakse, millal tuleks kindlasti käsi pesta. Projekt “Käsi pesta või mitte pesta? – Selles on küsimus!” käivitub 10. maist ja esimesena saavad käed korralikult puhtaks Kivilinna Kooli õpilased. Kätepesuõpetus on üks osa kõrgkooli 205st heast teost.

Previous news