Otsing

Otsing

nov. 26, 2013

Riiklikud toitumissoovitused

Share:

decalBackTop

Õppejõud Piret Simm läheb 28. novembril Tallinnasse Tervise Arengu Instituudi korraldatud Eesti riiklike toitumissoovituste töörühma II koosolekule. Eesti toitumissoovituste uuendamise töörühma koosoleku eesmärgiks on kujundada Eesti seisukoht makro- ja mikrotoitainete soovituste osas ja võtta vastu osapoolte konsensuslik seisukoht. Uuendatud toitumissoovitused publitseeritakse elektrooniliselt www.toitumine.ee ja www.terviseinfo.ee.

Foto: freedigitalphotos.nt/kornnphoto

Previous news