Otsing

Otsing

dets. 02, 2014

Projektist räägitakse konverentsil

Jaga:

decalBackTop

Kõrgkooli arendusprorektor Merle Varik ja õppejõud Reet Urban tutvustavad 3. detsembril Tallinnas konverentsil ECVET for Elderly Care projekti ELLAN tegevusi ja eesmärke ettekandega “Competencies of professional facilitators in aging society”. Lisaks osaleb konverentsil eksperdina õppejõud Tiiu Lepp.

Projektis „European Later Life Active Network” (ELLAN) saavad kokku 28 kõrgkooli 26-st erinevast Euroopa riigist. Projekti üheks eesmärgiks on arendada ja ühtlustada Euroopa riikides eakatele tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutavate spetsialistide võtmepädevused, mis oleksid ühtlasi aluseks õppekavade ja õppeprotsessi arendamisel. Teiseks üldiseks eesmärgiks on selgitada välja nii eakate kui eakatega tegelevate kutsealade madala maine põhjused ühiskonnas ja tuginedes eelnevatele tulemustele töötada välja soovituslikud suunised olukorra parendamiseks.  Projekti raames viiakse läbi mitmeid uurimusi, kus uuritavateks on eakad, nendega tegelevad tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad ning vastavaid erialasid õppivad üliõpilased ja õppejõud. Uurimustega selgitatakse välja eakate arvamused tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate teadmiste, hoiakute ja käitumise osas eakatele abi osutamisel ning samuti erialaspetsialistide arvamused endi pädevuste suhtes eakatega tegelemisel.

Previous news