Otsing

Otsing

dets. 02, 2015

Praktikatasud ühtlustuvad

Share:

decalBackTop

Tervishoiu valdkonna praktikatasude ühtlustamine loob hea aluse töötajate puuduses vaevleva süsteemi probleemide lahendamise alustamiseks, leiavad tervishoiukõrgkoolid.

Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on otsustanud tõsta praktikabaasidele makstavat tasu, uuendades ja ühtlustades lepingud haiglate ja teiste tervishoiuasutustega.  Alates 2016. aastast maksavad kõrgkoolid tudengite juhendamistasu kõikidele praktikabaasidele ühe tudengi eest 50 senti tunnis.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannuse selgitusel on tervishoiukõrgkoolid seni maksnud praktikabaasidele tasu vastavalt individuaalsetele kokkulepetele. „Samas on praktikakogemus kõikides tervishoiuasutustes kõrgkoolile ja eelkõige tudengile ühtmoodi väärtuslik ning juhendamise sisu samalaadne sõltumata praktikabaasist,“ sõnas ta. „Otsustasime ühtlustada praktikatasu, et kõik tervishoiutöötajad üle Eesti oleks ühtmoodi motiveeritud tudengeid juhendama.“

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits nentis, et tervishoiutöötajate kriisis vaevleva Eesti tervishoiusüsteemi päästmiseks pole hoolimata aastaid kestnud probleemidest riiklikul tasandil lahendusi leitud. Samas võiks tervishoiukõrgkoolide initsiatiivil praktika juhendamistasude tõstmine tagada ka jätkusuutlikuma järelkasvu valdkonnas ja suurendada nende inimeste arvu, kes enda põhitööle lisaks oleks valmis võtma vastutuse tulevase kolleegi väljaõppe eest.

„Nõuded praktika juhendajatele ja juhendamise kvaliteedile on raviasutustele sarnased ning seetõttu on õpetamisega seotud tegevuste võrdne väärtustamine erinevatel tervishoiutasanditel ja -asutustes õige suund,“ ütles ka Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht Ülle Rohi. „Praktikabaaside valikul peab esmaseks valikukriteeriumiks olema  asutuse võimalus ja võimekus tagada üliõpilaste praktikaeesmärkide täitmine ning professionaalne kasv, mitte vaid madalam hind. Loodan, et praktikatasude ühtlustamisega astutakse elanikkonna tervisevajadustele vastavate tervishoiutöötajate koolitamisel ning pedagoogilise töö väärtustamisel taas üks samm edasi“.

Tervishoiukõrgkoolide jaoks tähendab juhendamistasude ühtlustamine praktikakulude kahekordistumist. Näiteks Tartu Tervishoiu Kõrgkool planeerib praktikakuludeks 2016. aastal 200 000 eurot. Praktikatasude tõstmine  on võimalik eelkõige Euroopa Liidu struktuurifondidest üliõpilaste praktikatoetuseks sõidu- ja majutuskulude kompenseerimise meetme avanemisega. Kõrgkoolide arendustegevustes loodetakse ka  ASTRA meetme rahastusele.

Previous news