Otsing

Otsing

nov. 22, 2021

Otsime uuringusse x-jalgseid lapsi

Jaga:

decalBackTop

Genu valgum ehk x-jalgsus on laste seas üsna levinud probleem ja sellega pöördutakse sageli füsioterapeudi poole. Seda kinnitab ka erialane teaduskirjandus. Efektiivseid ja kergesti kasutatavaid konservatiivseid vahendeid alajäseme joondatuse mõjutamiseks hetkel ei leidu.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava viib koostöös Tartu Ülikooli teadlaste ja Tallinna Lastehaigla lasteortopeediga läbi rakendusuuringut „6-10-aastaste laste genu valgum korrigeerimisvahendi tõendamine igapäevases keskkonnas”, (projekt algse nimega „Toetava teipimisvahendi kolmekuulise mõju hindamine viie kuni kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide korrigeerimisel“). Uuringu läbiviimiseks on saadud luba Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetika komiteelt (otsus nr 932). Meie patendeeritud seadme ja meetodi (EE-EP 3113729B1) arendustegevus on jõudnud etappi, kus tuleb valideerida meetod asjakohases keskkonnas. Genu valgum korrigeerimise tehnoloogia on välja töötatud eelnevate uuringu ettappidega, mille raames on valminud elastsete pingutuslintidega retuusid korrigeerimaks alajäseme joondust.

Kantavad retuusid on eelnevalt testitud ning need ei kahjusta last, kuid ei saa välistada individuaalseid eripärasid. Eelnevate uuringuetappide põhjal saame kinnitada, et retuuside kandmine ei tekita lapsele kahju, sest alajäseme joondus on liikunud enamikel juhtudel soovitud suunas. Lapsed ei ole kurtnud valu retuuside kandmisel. Kandmine võib tekitada lapsele ebamugavust (näiteks lapsele ei meeldi pükste lõige, püksid on kandja jaoks jäigad), kuid koostöös õmblejaga lahendatakse tekkinud probleemid esimesel võimalusel. Uuringus osalemisel on x-jalgsel lapsel otsene kasu, kuna uuringu tingimusi korrektselt täites alajäseme joondus paraneb.

Uuringusse kaasamise tingimuseks on x-jalgsuse objektiivne leid ning oluline on, et uuritavad ei osaleks uuringu vältel füsioteraapias ega kannaks ortoose. Lapsed jagunevad uuringus eksperimentaal- ja kontrollgrupiks (eelkõige vabatahtlikkuse alusel). Kontrollgrupi lapsed retuuse ei kanna. Eksperimentaalgrupi lastele valmistatakse vastavalt lapse mõõtudele spetsiaalsed põlveliigest ja jala pikivõlvi toetavad retuusid, mida tuleb kanda nelja kuu jooksul vähemalt 6-8 tundi päevas. Retuusid (ja vajadusel ka vajalik mobiiltelefon) on lapsele kasutamiseks tasuta, kuid muud kompensatsiooni uuritavatele ei maksta. Mõjutusvahendit on lihtne kasutada: retuuside elastsete lintide poolt osutatav survejõud on seadistatud kindlasse vahemikku ja lapsevanem saab surve tugevust ise kontrollida ja reguleerida. Mõõtmised teostatakse enne testperioodi algust (algtase), seejärel iga kuu retuuside kandmise perioodil (kokku 7 mõõtmist). Retuuside kandmisest tulenenud võimalike muutuste pikemaajalise säilimise väljaselgitamiseks teostatakse viimane mõõtmine kaks kuud pärast kandmisperioodi lõppu (järelmõju). Ühele lapsele kulub mõõtmistel aega max 30 minutit ja need toimuvad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5). Mõõtmised toimuvad analoogselt nii eksperimentaalgrupi kui kontrollgrupi lastel.

Hea lapsevanem, kui sa kahtlustad oma 6-10-aastasel lapsel x-jalgsust, siis kutsume teid osalema meie rakendusuuringus! Anname hinnangu lapse alajäsemete joondusele ja toetame nö sirgete jalgade arengut. Võta ühendust vastutava uurijaga, kellega koostöös saab kokku leppida aja esmaseks jalgade hindamiseks: Anna-Liisa Tamm, annaliisatamm@nooruse.ee või 5285181!

Previous news