Otsing

Otsing

aug. 28, 2014

Lisakonkurss hooldustöötaja õppekavale

Jaga:

decalBackTop

Kõrgkool kuulutab välja lisakonkursi kolmele vabale õppekohale hooldustöötaja kutseõppekaval õppimiseks.

Õppekavale kandideerijatel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete keskmist. Kandideerimisel tuleb esitada avaldus (esitatakse SAISis); vormikohane elulookirjeldus; keskharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe kinnitatud koopia; isikutunnistuse või passi kinnitatud koopia; vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi kinnitatud koopia (kõiki koopiaid saab kinnitada ka kõrgkoolis kohapeal); üks foto.

Dokumente saab esitada 12. septembrini.

Previous news