Otsing

Otsing

veebr. 07, 2022

Lapsehoidjate õpe algab kõrgemal tasemel

Share:

decalBackTop

7. veebruaril alustavad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õpingutega lisaks õe õppekava üliõpilastele 20 õppurit lapsehoidja õppekaval, kes esimestena Eestis saavad õppe läbides lõputunnistusega lapsehoidja 5. taseme kutse.

Lapsehoidja 5. taseme kutseõppekavas keskendutakse eelkõige erivajadusega ja suure hooldusvajadusega lapse hoidmisele, hooldamisele ja arendamisele. Tegemist on töökohapõhise õppega, auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks kuni kaks korda kuus.

Õe õppekaval alustab õpingutega 78 üliõpilast ning õppima pääsemiseks tuli neil läbida Tartu Tervishoiu Kõrgkooli talviste vastuvõttude suurim konkurss: ühele õppekohale oli 3,7 kandideerijat.

“Kõrgkool on püüdnud leida erinevaid võimalusi, et toetada kõikide huviliste õppimist. Nii on alustavatel kursustel tsükliõppe toel võimalik õppida töö- või pereelu kõrvalt. Järjest enam koolitame ka erinevates maakondades kohapeal. Kui eelmisel aastal liikus radioloogiatehnikute õpe lisaks Tartule ka Harju- ja Virumaale, siis sellesuvise vastuvõtuga plaanime tööandjate soovil lisaks ka bioanalüütikute õppe avada Virumaal, samuti on kavas avada õdede õppegrupp Viljandis,” selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on Eestis ja rahvusvaheliselt hinnatud kõrgkool ning kompetentsikeskus tervise ja heaolu valdkonnas. Kõrgkoolis on võimalik õppida õe, ämmaemanda, tervisekaitse spetsialisti, radioloogiatehniku, bioanalüütiku ja füsioterapeudi rakenduskõrghariduse õppekavadel, terviseteaduse ning radiograafia magistriõppes ja kuuel kutseõppekaval: lapsehoidja, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, massöör, erakorralise meditsiini tehnik ja podoloog.

Avaaktus esmakursuslastele toimub täna, 7. veebruaril kell 12 veebis aadressil nooruse.ee/aktus.

Previous news