Otsing

Otsing

jaan. 20, 2022

Kutseõpe digitaalsemaks!

Share:

decalBackTop

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna õpetajad osalesid perioodil 2020 jaanuar – 2021 detsember projektis “KuDi – Kutseõpe digitaalsemaks!”, mille raames toimus Euroopa Sotsiaalfondi toetusel uuendusliku e-õppevara arendamine. Valmis kaks avatud e-kursuse õppematerjali hooldustöötajate ja kaks lapsehoidja erialale. Projekti käigus loodud digitaalse õppevara abil on võimalik efektiivsemalt kasutada lapsehoidjate ja hooldustöötajatega seotud õppekavade õpetajate ja õppijate ajakasutust ning tõsta erialaseks tööks vajalike kompetentse:  

  1. „Inimese elukulg ja areng” hooldustöötajate õppegrupile (maht 6 EKAP), autor Maiken Jaanisk 
  2.  “Kliendi terviklik hindamine ja dokumenteerimine erihoolekandes” (maht 3 EKAP), autor Maiken Jaanisk 
  3. „Lapse arengu toetamine“ (maht 5 EKAP), autor Liana Kurg 
  4. „Lapse tervise edendamine“ (maht 5 EKAP), autorid Liana Kurg ja Airin Treiman-Kiveste 

Õppematerjalid on testitud õppeprotsessis, avalikustatud digitaalsete õppematerjalide portaalis „E-koolikott“ ning kättesaadavad ka kõrgkooli kodulehelt

Haridustehnoloogiline tugi ja veebidisain õppedisainer Anne Rosenberg, projekti juht arendusspetsialist Jaan Looga. 

Previous news