Otsing

Otsing

nov. 19, 2013

Külalised Jyväskylä rakenduskõrgkoolist

Jaga:

decalBackTop

26.-28. novembril viibivad kõrgkoolis kaks vastutavat õppejõudu Jyväskylä Rakenduskõrgkoolist, et jätkata õe õppekavade võrdlust ja arutelu ühiste moodulite läbiviimiseks.

Õe kui rahvusvaheliselt reguleeritud kutseala õpetamise kvaliteedi kindlustamine Euroopas saab toimuda vaid rahvusvahelises koostöös. Rahvusvahelistumine on üks kõrghariduse kvaliteediindikaatoreid. Koostöö välisriigi kõrgkooliga ühiste õppeainete või moodulite läbiviimiseks on hea võimalus selleks, et avardada kutseala õppivate tudengite arusaamu multikultuursusest õenduses, arendada võimet kohanduda teise õpi- ja kultuurikeskkonnaga nii isiklikus kui professionaalses võtmes. Rahvusvaheline õppekogemus toetab kõrgemal tasemel kutsealaste pädevuste arendamist nii kutset omandavatel üliõpilastel kui ka õpet läbiviivatel õppejõududel.

Previous news