Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Simulatsioonitehnik

Sinu ülesandeks on: 

 • tagada kõrgtehnoloogilise simulatsioonikeskuse tehniline toetamine;
 • simulatsioonimeeskonna liikmena simulatsioonide planeerimises ja ettevalmistamises osalemine;  
 • simulatsioonõppe tehniline ettevalmistamine ja õppetöö läbiviimise toetamine; 
 • simulatsioonivahendite ja -keskkonna õppetööks valmisoleku tagamine; 
 • simulatsioonõppeks vajalike abimaterjalide koostamine; 
 • panustamine digiõppe arendamisele ja elluviimises kõrgkoolis. 

Ootame Sind kandideerima, kui: 

 • väärtustad terviseteadlikkust, inimkesksust, professionaalsust ja arengule suunatust; 
 • Sul on väga hea info- ja kommunikatsioonivahendite ja multimeediaseadmete kasutamise oskus; 
 • oled valmis nüüdisaegsete digivõimaluste kasutamiseks ja pidevaks enesetäienduseks digipädevuste valdkonnas; 
 • oskad töötada iseseisvalt ja meeskonnas; 
 • oled täpne, kohusetundlik ja hea analüüsivõimega; 
 • Sul on hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas eesti keeles ning inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab osaleda rahvusvahelises koostöös.  
 • kasuks tuleb varasem erialane haridus (soovitavalt IT või tervishoiu valdkonnas). 

Meie pakume: 

 • vaheldusrikast tööd ning võimalust aidata kaasa tervishoiuvaldkonna arengule; 
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi; 
 • võimalust osaleda projektides ja programmides, sh rahvusvahelistes; 
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas; 
 • paindlikku tööaega; 
 • sporditoetust ning kogukonnateenuste kasutamisvõimalust. 

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos palgasooviga ja CV hiljemalt 23. veebruaril 2024 e-postile cv@nooruse.ee märgusõnaga „simulatsioonitehnik_eesnimi_perekonnanimi“. 

Valikuprotsessist: 

 • Kandidaadid, kes on esitanud nõutud dokumendid ja vastavad konkursiteates esitatud kvalifikatsiooninõuetele kutsutakse järgmisesse valikuvooru, milleks on tööintervjuu konkursikomisjoniga.  

Lisainformatsiooni töö sisu kohta annab õppeprorektor Kersti Viitkar, telefon 737 0203, e-post kerstiviitkar@nooruse.ee 

Kontaktisik personalijuht Kersti Ilves, telefon 737 0206, e-post kerstiilves@nooruse.ee