Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Õppearendusjuht

Sinu ülesandeks on: 

 • tagada järjepideva õppearendustegevuste eestvedamine kõrgkoolis;
 • tasemeõppe kvaliteedi tagamisega ja õppekavade arendamisega seotud tegevuste koordineerimine;   
 • õppeprotsessi arendusprojektide ja uuringute algatamine ning eestvedamine;   
 • õppemetoodiliste täienduskoolituste koordineerimine ja õppejõudude toetamine õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel;   
 • õppekavade ülene üldpädevuste arendamise koordineerimine;   
 • erialadevahelise õppe arendamine;   
 • keeleõppetegevuste korraldamine ja läbiviimine kõrgkoolis;   
 • haridustehnoloogilise toe pakkumine ja õppemeetodite ning digiõppe arendustegevuse koordineerimine.     

Ootame Sind kandideerima, kui: 

 • väärtustad terviseteadlikkust, inimkesksust, professionaalsust ja arengule suunatust; 
 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;  
 • Sul on edukas inimeste juhtimise ja õppeprotsessi arendamise kogemus;   
 • Sul on analüüsioskus ning algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;   
 • oled loov, Sul on ideede esitlemise oskus ning valmisolek leida igale probleemile lahendus;   
 • Sul on pedagoogilise töö ning teadus- ja arendustegevuse kogemus;  
 • Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles;  
 • omad inglise keele oskust tasemel, mis võimaldab edukalt osaleda rahvusvahelises koostöös;  
 • kasuks tuleb valdkonna õppekavade aluseks olevate regulatsioonide ja seadusandluse tundmine.  

Meie pakume: 

 • vaheldusrikast tööd ning võimalust aidata kaasa tervishoiuvaldkonna arengule; 
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi; 
 • võimalust osaleda projektides ja programmides, sh rahvusvahelistes; 
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas; 
 • paindlikku tööaega; 
 • sporditoetust ning kogukonnateenuste kasutamisvõimalust. 

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos palgasooviga ja CV (võib olla lingina ETIS-e CV-le) hiljemalt 23. veebruaril 2024 e-postile cv@nooruse.ee märgusõnaga „õppearendusjuht_eesnimi_perekonnanimi“. 

Valikuprotsessist: 

 • Kandidaadid, kes on esitanud nõutud dokumendid ja vastavad konkursiteates esitatud kvalifikatsiooninõuetele kutsutakse järgmisesse valikuvooru, milleks on tööintervjuu konkursikomisjoniga..  

Lisainformatsiooni töö sisu kohta annab õppeprorektor Kersti Viitkar, telefon 737 0203, e-post kerstiviitkar@nooruse.ee 

Kontaktisik personalijuht Kersti Ilves, telefon 737 0206, e-post kerstiilves@nooruse.ee