Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Haridustehnoloog

Sinu ülesandeks on:

 • kõrgkooli digiõppe alase tegevuse koordineerimine, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamist õppeprotsessis;
 • õppejõudude haridustehnoloogia-alane nõustamine, koolitamine ja juhendamine ning metoodiliste ja juhendmaterjalide koostamine digivahendite rakendamiseks õppeprotsessis;
 • õppejõudude ja õppijate digipädevuste arendamine ja monitooring;
 • õppejõudude toetamine õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel, e-kursuste ja e-õppematerjalide koostamisel ning loengute salvestamisel;
 • digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine;
 • haridustehnoloogia-alastes arendustegevustes, projektides, uuringutes ja koostöövõrgustikes osalemine.

Ootame kandideerima, kui:

 • väärtustad terviseteadlikkust, inimkesksust, professionaalsust ja arengule suunatust;
 • omad kaasaegse õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi;
 • Sul on kõrgharidus;
 • Sul on väga hea tehniline taiplikkus, tunned haridustehnoloogilisi vahendeid ja meetodeid ning oskad neid edukalt rakendada;
 • valdad väga hästi eesti ja inglise keelt nii kõnes kui ka kirjas;
 • oled täpne ja süsteemne, eestvedamisvõimeline, meeskonnatöö ja protsesside juhtimise oskustega ning osav ajaplaneerija;
 • Sul on väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus ning suurepärane eneseväljendusoskus;
 • Sul on valmisolek nii sise- kui välislähetusteks.

Meie pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning võimalust aidata kaasa tervishoiuvaldkonna arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • võimalust osaleda projektides ja programmides, sh rahvusvahelistes;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • osaliselt kaugtöö võimalust ja paindlikku tööaega;
 • jõusaali ja sauna ning kogukonnateenuste kasutamise võimalust.

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29.01.2023 e-postile cv@nooruse.ee märgusõnaga „haridustehnoloog_eesnimi_perekonnanimi“.

Lisainformatsiooni töö sisu kohta annab õppekorralduse osakonna juhataja Ave Kikas, telefon 7 370 219, e-post avekikas@nooruse.ee

Töökoht asub Tartus, tööle asumise aeg esimesel võimalusel.