Otsing

Otsing

apr. 06, 2020

Kõrgkoolide ühispöördumine õpingute lõpetamisest ja vastuvõtust

Jaga:

decalBackTop

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele. Oleme sellele vastavalt muutnud õppekorraldust ja seadnud eesmärgiks tagada õpieesmärkide saavutamise semestriplaanides ette nähtud tähtajaks, korrigeerides seda vajadusel vastavalt muudatustele eriolukorras.

Kõrgkoolide põhitähelepanu on suunatud: a) sel aastal kõrgkoolide lõpetajatele paindlike tingimuste loomisele, võimaldades neil õpingud lõpetada õppeaastat/semestrit kaotamata, ja b) sisseastujatele, võimaldamaks neil sügisel õpinguid jätkata järgmisel tasemel.

Selleks on nii ülikoolid kui ka rakenduskõrgkoolid valmis tegema erakorralisi muudatusi oma sisemistes reeglites.

Kõrgkoolid on valmis tegema ka tinglikke vastuvõtuotsuseid olukorras, kus lõpudokumendid võivad viibida nii gümnaasiumi, bakalaureuseõppe kui ka magistriõppe lõpetajatel. Tänase teadmise juures kavandavad ülikoolid vastuvõtuprotsessi korraldamist tavapärasel ajal ning viivad sisseastumiskonkursid läbi sõltumata riigieksamite toimumisest või mittetoimumisest. Kõrgkoolid annavad esimesel võimalusel täpsema info selle kohta, mil määral toob see kaasa muudatusi konkreetsete õppekavade vastuvõtutingimustes ning kas vastuvõtuotsuste tegemise aeg muutub.

Previous news