Otsing

Otsing

sept. 15, 2020

Kõrgkooli õppejõud panustab õenduse haridusse Aasias

Jaga:

decalBackTop

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava õppejõud koolitab Hiina kolleege, et valmistada neid ette kasutamaks kaasaegseid õppemeetodeid ja vahendeid eelkõige vanemaealiste inimeste õendusabis.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Merle Varik selgitas, et kuna terves maailmas elanikkond aina vananeb, samas tervena elatud aastate hulk on visa kasvama, tuleb kõikidel riikidel leida lahendusi nii tervishoius kui ka sotsiaalhoolekandes toetamaks eakaid ja nende tervist. Prognooside järgi on 2050. aastaks Hiina rahvastikust 44% pensioniealised.

„Hiinas ei ole sellele seni väga palju tähelepanu pööratud. Pigem on tegeletud haiguste ravimisega ning aktiivsena vananemine, ennetustöö ja elanikkonna terviseteadlikkuse tõstmine on olnud üsna tagasihoidlik,“ rääkis Varik.

Kui terves Euroopas on ühtlustatud õendushariduse aluseid, mis näevad ette lisaks tõenduspõhisele õppele ka seminarides ja praktikumides pädevuspõhist lähenemist hariduse omandamisel, siis Hiinas on seni levinud pigem traditsiooniline, õpetajalt õppijale suunatud teadmiste edastamine loengutes. Seepärast oodatakse Aasias Euroopa kolleegidelt ka selles vallas oma teadmiste ja parimate praktikate jagamist.

Sellel nädalal, 14.-18. septembril koolitavad  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Jyväskyla Rakenduskõrgkooli õppejõud Hiina kolleege Beihua Ülikoolist, Guangdongi Meditsiiniülikoolist ja Guangzhou Terviseteaduste Kolledžist, et aidata neil ette valmistada 30 EAP mahulist kaasaegse geriaatriliste patsientide õendusabi moodulit, mida plaanitakse rakendada Hiina õdede õppes.  Esialgu kontaktõppena planeeritud koolitus toimub COVID19 viiruse leviku tingimustes veebi teel.

Projekti „Developing Gerontological Nursing Education in China through Multidisciplinary Innovations (GeNEdu)“ partneriks on ka ka Hollandist Hanze Rakenduskõrgkool, kellega koos jätkavad Tartu Tervishoiu Kõrgkool  ja Jyväskyla Rakenduskõrgkool Hiina õppejõudude koolitamist veel kahe aasta kestel,  samuti nõustatakse Hiina kolleege simulatsioonikeskuse loomisel. Hiina kõrgkoolid hakkavad valmiva geriaatrilise õendusabi  mooduli alusel õdesid koolitama 2022. aasta sügisel.

Projekti rahastab programm Erasmus +.

Previous news