Otsing

Otsing

okt. 08, 2019

Kõrgkooli ootab ees institutsionaalne akrediteerimine

Share:

decalBackTop

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli institutsionaalse akrediteerimisega seoses toimuvad 14.-18. oktoobril erinevad kohtumised. 15.-17. oktoobril viibib üheksaliikmeline komisjon kõrgkooli õppehoones, kus kohtutakse nii kõrgkooli rektoraadi, õppekavade juhtide, arendajate, õppejõudude, tudengite, vilistlaste kui ka paljude teiste kõrgkooliga seotud isikutega. 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri selgitusel hindab väliskomisjon institutsionaalne akrediteerimise käigus kõrgkooli juhtimist, töökorraldust, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Tegu on tagasisidestava hindamisega, kus rahvusvaheline hindamiskomisjon analüüsib kõrgkooli enesehindamise aruannet ja hindamiskülastusel saadud infot aluseks võttes kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks. Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli institutsionaalse akrediteerimise hindamiskomisjoni kuuluvad:

Joke Denekens komisjoni esimees; emeriitprofessor, endine prorektor, Antwerpeni ülikool Belgia
Johanna Heikkilä nõunik, Jyväskylä rakenduskõrgkool Soome
Lies van Gennip tegevjuht, Nictiz (riiklik e-tervise ja standardite keskus) Holland
Jonathan Loose teadur, Londoni ülikool; institutsionaalne hindaja, Ühendkuningriigi kvaliteediagentuur; uuringujuht, Stewards Company, Ltd. Ühendkuningriik
Barbara Schildberger ämmaemanda õppekava programmijuht; mitmekesisuse valdkonna juht, Ülem-Austria rakenduskõrgkool Austria
Julia Lezik SA Tartu Kiirabi, baasivanem, kiirabiõde Eesti
Stella Polikarpus lektor, Sisekaitseakadeemia Eesti
Andra Õismaa koolituskeskuse juht, AS Medicum Tervishoiuteenused Eesti
Rait Bessonov üliõpilane (meditsiin), Tartu Ülikool Eesti

Previous news