Otsing

Otsing

apr. 19, 2018

Kõrgkooli esindajad osalevad digiühiskonna väljakutsete arutelus

Jaga:

decalBackTop

Tallinnas Kultuurikatlas kogunevad neljapäeval ja reedel, 19. ja 20. aprillil Euroopa rakenduskõrgkoolide esindajad ning kõrgharidus- ja innovatsioonieksperdid, et arutada kõrgkoolide rolli digitaalses tulevikuühiskonnas.

Euroopa rakenduskõrgkoole ühendava võrgustiku EURASHE president Stéphane Lauwicki sõnul otsivad kõrgkoolid praegu vastuseid küsimusele, kuidas muutuvat tööturgu ja majandust õppekavadega siduda. „Peame panustama üha digitaalsemaks muutuvas maailmas innovatsiooni ning olema ühiskonna ja ettevõtetega tihedates sidemetes“.

Konverentsil kogunevad ligi 200 kõrgkooli esindajad üle Euroopa. Esimesel päeval keskendutakse haridusele ja õpetamisele digiühiskonnas ning teisel päeval kõrgkoolide koostööle ärimaailmaga.

Eesti Rakenduskõrgkoolide Nõukogu esimehe Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori Enno Lendi sõnul on juba praegu muutunud töötajatele esitatavad nõuded ja töö iseloom, mis nõuavad paindlikkust nii töövõtjalt kui ka tööandjalt. See seab teistsugused nõuded ka õppimisele. Suureneb veelgi distantsõpe ja kasutusele tulevad uued e-õppe moodused, mida kombineeritakse tavapärase auditoorse õppimisega.

„Ootused ajaga kaasaskäiva ja paindlikuma kõrghariduse järgi on suured, peame koos töömaailmaga mõtlema, kuidas tagada majanduse innovatsiooni ja ühiskonna arengut“, märkis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Euroopa rakenduskõrgkoolide esindajate hinnangul muudab tööstuse automatiseerimine ning kaug- ja projektipõhine töötamine ja andmeside areng ka sotsiaalmajanduslikke suundmusi. Lähema 10 aasta jooksul prognoositakse valgekraeliste töökohtade vähenemist ja inseneri kutsete esiletõusu.

„Töötajatele esitatavad nõudmised on juba praegu muutunud. Automatiseerimine ja uus tööstus seab kõrgemad nõudmised ka oskustöölistele. Järjest enam tõstatub päevakorda ka paindlikum tööaeg ja kaugtöö ning see muudab nõudeid õppimisele ja haridusele ning  kõrgharidusvaldkond peab sellega kohanema“, rääkis Lend.

Kahel päeval toimuva konverentsi avab neljapäeval kell 9.30 haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Konverentsi teisel päeval, 20. aprillil toimuvad töötoad ja sõnavõtjate diskussioonid, mida modereerib ajakirjanik Neeme Raud. Ürituse programmikomitee üks liikmetest on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Konverentsi täpsem programm ning esinejad ja teemad on kättesaadavad siin: https://bit.ly/2DI06oy

 

Previous news