Otsing

Otsing

nov. 20, 2014

Kõrgkool suurendab koostööd gümnaasiumitega

Jaga:

decalBackTop

Tartu Tervishoiu Kõrgkool sõlmib koostöölepped Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi ja Elva Gümnaasiumiga, mis annab nende koolide õpilastele võimaluse saada mitmekülgsemat tervishoiualast haridust.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli täienduskoolituse spetsialisti Liisi Orgi selgitusel annavad kõrgkooli materiaal-tehnilised tingimused ja suure praktilise kogemusega õppejõudude teadmised ka gümnasistidele hea võimaluse tervishoiu valdkonnaga tegelemiseks. „Selliselt saavad noored juba gümnaasiumis käies huvipakkuva valdkonnaga süvitsi tegeleda,“ selgitas ta ja lisas, et tervishoiust huvitatud gümnaasiuminoored on leidnud kõrgkoolist enda uurimistöödele juhendajaid, samuti on kõrgkool ka varasemalt pakkunud valikaineid gümnasistidele. Nimelt on kõrgkoolil juba sõlmitud koostöölepped Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Viljandi Gümnaasiumiga.

Ka Kristjan Jaak Petersoni, Tartu Jaan Poska ja Elva gümnaasiumitele plaanib kõrgkool valikainetes pakkuda põnevaid loenguid ja seminare. Valikainetes käsitlevate teemade seas on näiteks tervishoiuteadlikkus, toitumine, haigestumine ja haigused, vaktsineerimine, meditsiiniuuringute ohutus jne. Lisaks teadmiste hankimisele on noortel võimalus läbi käelise tegevuse ka eluks vajaminevaid oskusi arendada, näiteks esmaabiõpet läbides.

Koostöölepingute allkirjastamine toimub kõrgkooli 203. aastapäeval, 20. novembril kell 14.

Lisainfo: Liisi Org, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli täienduskoolituse spetsialist, tel 737 0209, liisiorg@nooruse.ee

Previous news