Otsing

Otsing

nov. 16, 2016

Kõrgkool sõlmis konsensusleppe

Jaga:

decalBackTop

15. novembril sotsiaalministeeriumis sõlmitud konsensuslepe suurendab järgmisel neljal aastal õdede ja ämmaemandate õppekohtade arvu ning garanteerib neile tööpraktika ja juhendajad. Tartu Tervishoiu Kõrgkool võtab õe õppekavale 2017. aastal vastu 182 ning 2018.-2020. aastal 208 esmakursuslast, ämmaemanda õppekavale 2017.-2020. aastal 30 uut õppijat.

Lepe kohustab sotsiaalministeeriumi koostöös kõigi osapooltega korraldama tervishoiutöötajate ja -spetsialistide koolituskomisjoni. Selle eesmärk on igal aastal vaadata üle kõik koolitusmahud, tuginedes kokkulepitavatele numbritele. Haridus- ja teadusministeerium kohustub tervishoiukõrgkoolidele eraldama tegevustoetuse, mis tagab õdede ja ämmaemandate õppesse vastuvõtu ning õppe. Tervishoiukõrgkoolid lubavad omalt poolt tagada õdede ja ämmaemandate vastuvõtu ja õppe. Haiglate liit omakorda panustab õdedele ja ämmaemandatele praktika pakkumisega ning lisaks tagab praktikantidele juhendajad. Samuti katab viimane kõik praktikaga kaasnevad kulud.

Konsensusleppe sõlmisid sotsiaalministeerium, haridus- ja teadusministeerium, haiglate liit, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õdede liit ja ämmaemandate ühing. Leppega on oodatud liituma ka perearstide selts ja kiirabi.

Previous news