Otsing

Otsing

okt. 01, 2015

Kõrgkool pälvis terviseedendajana tunnustuse

Jaga:

decalBackTop

30. septembril toimunud Tartumaa õpetajate ja haridusorganisatsioonide tunnustusüritusel pälvis Tartu Tervishoiu Kõrgkool terviseteadliku hoiaku ja käitumise edendajana tiitli aasta tegu hariduses.

Tunnustust väärisid 1200 üliõpilase ja 100 töötajaga kõrgkooli terviseedenduslikud tegevusted, mis viidi läbi personali initsiatiivil innovatiivsel moel õppetöösse integreeritult koostöös üliõpilastega, ja millest sai 2014. aastal osa üle 15 000 inimese. Terviseedenduslikeks tegudeks oli Eesti Õdede Liiduga koostöös läbiviidav sari Tervislik Neljapäev, elanikkonna tervisenäitajate testimised erinevatel linna sündmustel, koostöö koolide ja lasteaedadega, täienduskoolitused, teaduskonverents, tegevused teaduse populariseerijana, koostöö naine24.ee rubriigiga, veebiajakirja Tervist! (www.nooruse.ee/tervist) väljaandmine ning kogukonnale suunatud teenused.

Näiteks toimusid 2014. aastal õppetöö raames erinevad osalustasuta tegevused kogukonnale: perekool, võimlemine rasedatele ja väikelastele, eakate liikumisaktiivsuse tunnid, individuaalne nõustamine ergonoomika teemal jms.

Kõrgkooli arendusprorektori Merle Variku selgitusel on Tartu Tervishoiu Kõrgkool eesmärgipäraselt koos entusiastliku personali ja vahvate üliõpilastega kaasa löönud ning algatanud väga erinevaid terviseedenduslikke tegevusi, millest on osa saanud erinevad eagrupid: lasteaialastest eakateni.

“Tegevused on olnud tõesti nõnda mitmekülgsed, et endale sobivaima ja vajaliku on leidnud küll iga huviline,“ nentis ta. „Tänusõnad kõrgkooli töötajatele, õppejõududele, üliõpilastele ning kõigile koostööpartneritele, kes igaüks on panustanud energia, teadmiste, oskuste, tahte ja ajaga.“

Previous news