Otsing

Otsing

nov. 30, 2016

Kõrgkool inaugureeris kolm uut auliiget

Share:

decalBackTop

24. novembril tähistas kõrgkooli juubelipidu, kus inaugureeriti ka kolm uut auliiget: Evi Aotäht, Arved Vain ja Anneli Kannus.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kauaaegne õppejõud Evi Aotäht nimetati auliikmeks väljapaistvate teenete eest bioanalüütiku õppekava arendamisel alates 1971. aastast. Eesti Bioanalüütikute Ühingu asutajaliige  E. Aotäht on andnud olulise panuse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku õppekava väljatöötamisel ja kujundamisel, arendanud kõrgkooli koostööd erinevate mikrobioloogia laboratooriumitega ning valitud korduvalt üliõpilaste poolt aasta õppejõuks. Tema pikaajalisele õpetamiskogemusele tuginevad praktilised nõuanded on olnud abiks paljudele kolleegidele.

Tartu Ülikooli dotsent Arved Vain nimetati Tartu Tervishoiu Kõrgkooli auliikmeks väljaspaistvate teenete eest füsioterapeudi õppekava arendamisel alates 2002. aastast. A. Vain on andnud olulise panuse füsioterapeudi õppekava üliõpilaste teadustööde juhendamisel, õppetöös ja erialaste koolituste läbiviimisel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimene rahvusvaheliselt kinnitatud patentne leiutis, mehhanoteraapiline seade ja mõõtmise meetod, on A. Vainu suurepäraste ideede, sihikindla töö ja märkimisväärse kogemustepagasi tulemus.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimene rektor Anneli Kannus nimetati kõrgkooli auliikmeks kõrgkooli tulemusliku ja silmapaistva juhtimise eest aastatel 2000-2016.  A.Kannus on panustanud pikaaegselt tervishoiualase hariduse edendamisse kõrg- ja kutsehariduse tasemel Eestis. Tema juhtimisel on koolist saanud rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgkool. Tema eestvedamisel on kõrgkoolil oma kodu, õppehoone, milles on loodud innovatiivne õpi- ja töökeskkond.  A. Kannuse eesmärgipärasus  ja selge visioon on loonud kõrgkoolile pikaajalised koostöösuhted oluliste partneritega Eestis ja välisriikides.

Vaata ka galeriid juubelisündmusest. Fotograaf Tarvo Metspalu.

Previous news