Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Valgustatuse mõõtmine

Töökoha valgustatus peab olema piisav ning ei tohi töötajat pimestada. Töökohtadel piisava valgustustiheduse tagamine on tööandja kohustus. Mittepiisav valgustustihedus võib põhjustada tööõnnetusi, silmade väsimist ja nägemise halvenemist. Ülemäärane valgustustihedus, ere valgus ja mittekohase spektriga valgusallikas võivad samuti põhjustada silmade väsimist, nägemise halvenemist ja üldist väsimust, aga ka tööõnnetusi (www.tooelu.ee )

Pakume võimalust kutsuda kohale tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilased koos juhendajaga, kes viivad läbi valgustatuse mõõtmise. Võimalik on mõõta kohtvalgustatust ja/või üldvalgustatust.

Teenuse eesmärgiks on anda eraisikule või asutusele informatsiooni valgustatuse taseme kohta nende elu- , õpi- või töökeskkonnas. Pärast mõõtmise protsessi vormistatakse protokoll koos mõõtmistulemustega ning edastatakse e-maili teel tellijale.

Teenust osutatakse ajavahemikul veebruar – mai.

Lisainformatsioon: Ave Kutman, avekutman@nooruse.ee

Teenus on tasuta!

NB! Tegemist ei ole akrediteeritud mõõtmistulemustega vaid indikaatormõõtmisega, mida viiakse läbi õppetöö raames.