Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Süsinikdioksiidi mõõtmine siseõhus

SÜSINIKDIOKSIIDI KONTSENTRATSIOONI MÕÕTMINE

Siseruumides peab olema puhas ja värske õhk, tuleb tagada, et ruumiõhu saasteained oleksid tervisele ohutul tasemel. Õhuvahetuse puudumisel saastub siseruumide õhk üsna kiiresti. Peamiseks õhu saastajaks olenevalt töö iseloomust on inimene ise või mõni kasutatav seade. Sissehingamisel tarvitatakse ära õhus olev hapnik ning välja hingatakse süsihappegaas, mis aga üle normi tõustes muudab inimese väsinuks (www.tooelu.ee)

Pakume võimalust kutsuda kohale tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilased koos juhendajaga süsinikdioksiidi mõõtmiseks. CO2  mõõtmisi saab kasutada ka ventilatsiooni toimimise kaudseks hindamiseks.

Teenuse eesmärgiks on anda eraisikule või asutusele informatsiooni CO2  taseme kohta nende töö- või elukeskkonnas. Pärast mõõtmise protsessi vormistatakse protokoll koos mõõtmistulemustega ning edastatakse e-maili teel tellijale.

Teenust osutatakse ajavahemikul veebruar – mai.

Lisainformatsioon: Ave Kutman, avekutman@nooruse.ee

Teenus on tasuta!

NB! Tegemist ei ole akrediteeritud mõõtmistulemustega vaid indikaatormõõtmisega, mida viiakse läbi õppetöö raames.