Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Riskianalüüsi koostamine

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peavad kõik tööandjad korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Selle eesmärk on kaitsta töötajate tervist, kuna see aitab viia miinimumi võimaluse, et töötajad ja/või töökeskkond saavad ohutegurite ja tööga seotud teenuste tõttu kahju. Samuti aitab korrektselt ja nõuetekohaselt koostatud riskianalüüs vähendada ja ennetada tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi.

Pakume võimalust, et tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilased koostavad õppejõu juhendamisel riskianalüüsi. Riskianalüüsi käigus viiakse läbi vaatlused, vajadusel ankeetküsitlus ja/või intervjuu ning indikatiivsed mõõdistamised. Mõõteseadmetega saab mõõta müra, valgustatust, temperatuuri, õhuniiskust, õhu liikumise kiirust ning süsihappegaasi kontsentratsiooni. Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja ohutegurid ja ohustatud töötajate grupid ning määratakse riskitasemed vastavalt BS8800 standardile ja tuuakse välja meetmed riskide ennetamiseks või vähendamiseks.

Selleks aastaks on teenuse broneerimine lõppenud. Uuesti saab teenust tellida 2022. aastal. Jälgige reklaami kodulehel ja kooli Facebooki lehel.

Rohkem infot: Ave Kutman, avekutman@nooruse.ee

Teenus on tasuta!