Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Müra mõõtmine

Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada inimese kuulmist. Kuulmiskahjustuste risk on olemas, kui müratase on suurem kui 80 dB(A). Müratase on liiga kõrge, kui peate 0,5–1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemisel häält tõstma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist ka siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega või kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega (www.tooelu.ee).

Pakume võimalust kutsuda kohale tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilased koos juhendajaga, kes viivad läbi müra mõõtmise. Võimalik on mõõta müra hetkväärtust ja/või tööpäeva keskmist mürataset.

Teenuse eesmärgiks on anda eraisikule või asutusele informatsiooni müra taseme kohta nende elu- , õpi- või töökeskkonnas. Pärast mõõtmise protsessi vormistatakse protokoll koos mõõtmistulemustega ning edastatakse e-maili teel tellijale.

Teenust osutatakse ajavahemikul veebruar – mai.

Lisainformatsioon: Ave Kutman, avekutman@nooruse.ee

Teenus on tasuta!

NB! Tegemist ei ole akrediteeritud mõõtmistulemustega vaid indikaatormõõtmisega, mida viiakse läbi õppetöö raames.