Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Töötervishoid

Töötervishoiu mikrokvalifikatsioon on osa tervisekaitse spetsialisti õppekavast.

Kestus: 1–2 aastat, sõltuvalt ainete mahust, mida soovitakse läbida ühe aastaga.
Maht: 22,5 EAP
Hind: 1125 eurot

Keda ootame õppima? Õppima on oodatud kõik, kellel on huvi tööohutuse ja töökeskkonna vastu või huvi ohutegurite seostest tervisega. Mikrokvalifikatsioon sobib suurepäraselt ka töökeskkonnavolinikele ja töötervishoiuspetsialistidele oma teadmiste ja kogemuste täiendamiseks.

Eesmärk: Töötervishoiu mikrokvalifikatsiooni eesmärk on aidata mõista, kuidas ohutegurid ja töökeskkond mõjutavad inimese füüsilist ja vaimset tervist. Oluline on leida lahendused, kuidas inimene oleks võimalikult kaua terve ning luua selleks ohutu ja tervist säästev töökeskkond. Õpe toimub eesti keeles, kuid õppematerjale on ka inglise keeles.

Kandideerimise tähtaeg: jaanuar 2023. Õpe algab veebruaris 2023 tunniplaani alusel!

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õppe väljundid

Osalejad:

  • mõistavad tervisekaitsealase töö olulisust tervisekahjustuste ennetamisel ja vältimisel;
  • orienteeruvad Eestis kehtivas töötervishoiu ja tööohutuse alases seadusandluses;
  • määravad/hindavad, vähendavad/optimeerivad ja/või väldivad töökeskkonna ohutegurite mõju töötajale;
  • teostavad organisatsioonile nõuetele vastava riskianalüüsi;
  • toetavad ettevõtteid, et tagada suurem tootlikkus, vähendada töölt puudumisi, vähendada tööjõu voolavust ja tagada paremat kvaliteeti.

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgmiseid õppeaineid:

Mikrikvalifikatsiooni saamiseks tuleb läbida kõik õppeained positiivse tulemusega.

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile.
NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi!

Kandideerimine

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimisel võetakse arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia, keemia, matemaatika, füüsika ja inglise keele hinne. 

Kandideerimiseks saatke lõputunnistuse koopia aadressile kerstisogel@nooruse.ee.

Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee