Otsing

Otsing

nov. 19, 2020

Konverentsil arutletakse päevakajalistel terviseteemadel

Share:

decalBackTop

19. novembril toimub veebis teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“, kus ettekandmisele tulevad mitmete põnevate ja eluliste rakendusuuringute ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõputööde tulemused.19. novembril toimub veebis teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“, kus ettekandmisele tulevad mitmete põnevate ja eluliste rakendusuuringute ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõputööde tulemused.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arendusspetsialist Jaan Looga viitas, et konverentsil räägitakse mitmel päevakajalisel ning olulisel terviseteemal, mis puudutavad nii tavakodanikke kui ka tervishoiuspetsialiste.

Nii saab konverentsiettekannetes teada näiteks, milline on Eesti mängutubade puhtus ja ohutus lastevanemate hinnangul: paljud seostavad mängutubades käimisega hingamisteede ja kõhuviiruste levikut, traumasid ja vigastusi on saanud ligikaudu ühe neljandiku vastajate lapsed.

Samuti kuuleb konverentsiettekannetes sellest, et pesukäsna või -harjaga puhastatud korduskasutatavates joogiveepudelites võib olla mikroobide arv suurem, vaktsiinivastase suhtumisega inimesed on sagedamini antibiootikumide tarbimise vastu kui vaktsiine pooldavad inimesed ning uuringust, kus selgus, et lugemise harjutamisel koos koeraga võib olla suurem mõju laste lugemisoskuste paranemisele kui inimesele ettelugemisel.

Lisaks on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis uuritud 45aastaste ja vanemate mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite tervisega seonduvat ning selgunud on, et vaatamata krooniliste haiguste esinemisele osaletakse ikka maratonidel ja kuigi ettevalmistus on piisav, on mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite taastumine pärast spordivõistlust mõneti murettekitav.

Kokku on veebis toimuval konverentsil „Terves kehas terve teadmine“ 16 ettekannet, lisainformatsioon nooruse.ee/konverents. Konverents toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis neljandat korda.

Previous news