Konverentsi teemad ja ajakava

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli III teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine" 2018!

Konverents toimus 22. novembril kl 9.00-17.00 Dorpati Konverentsikeskuse "Struve" saalis ning tutvustamisele tulid rakendusuuringute põnevad tulemused, näiteks kuulsime rinnaga toitmise mõjust lapse vaimsele tervisele; psühhosotsiaalsetest teguritest hüpertensiooni kujunemisel; labori analüüside kvaliteedi tagamisest esmatasandi arstiabis; lapsevanemate vaktsineerimiskäitumisest; dementsusega eakate omastehooldajate võimestamisest ning ka sellest, kuidas õed hindavad oma pädevust.

Teaduskonverents on oluline, et algatada erinevate osapoolte vahelist diskussiooni ning jõuda ühise arutelu kaudu uute rakendusuuringute vajadusteni, mille kaudu tõsta tervishoiuteenuste kvaliteeti ja parandada terviseteadlikkust. Lisaks muuta edasine koostöö kõrgkoolide, partnerite ning üliõpilaste vahel intensiivsemaks ja efektiivsemaks.

Konverentsil esinesid ettekannete ja posterettekannetega nii kõrgkooli õppejõud, väliskõrgkoolist õppejõud, tervishoiutöötajad ning erialaühingute esindajad.

Ettekannetega saab täpsemalt tutvuda klikkides tabelis vastavale teemale. 

Kellaaeg
Teema
Esineja

9.00       

Registreerimine ja hommikukohv
10.00 Konverentsi avasõnad  Rektor Ulla Preeden
10.20

Imiku toitumisviisi valiku mõju alkoholi tarbimishäire kujunemisele

Marge Mahla
10.40

Eesti lastevanemate vaktsineerimiskäitumine ja seda mõjutavad tegurid

Elisa Kender ja Ülle Parm

11.00

Ülekaaluliste poiste luutihedus ja vereseerumi parameetrid

Eva Mengel 
11.20

Interdistsiplinaarne koostöö asendushooldusel olevate laste heaks

Margit Lenk-Adusoo ja Janika Pael

11.40

Psühhosotsiaalsed tegurid ja hüpertensioosi levimus 55-aastaste meeste ja naiste seas Eestis

Sirje Sammul

12.00 Lõuna
13.00

Politsei- ja Piirivalveameti töötajate tervis ja tervisekäitumine

Anna- Liisa Tamm ja Ülle Parm

13.20

Dementsusega lähedaste omastehooldajate võimestamine

Merle Varik

13.40

Pudelivesi

Kristi Vahur

14.00

Labori analüüside kvaliteedi tagamine esmatasandi arstiabis / õendusabis

Aivar Orav
14.20

Escherichia coli spetsiifilise biosensori arendamine        

Eerik Jõgi
14.40

Labori metoodilised juhendid ning nende kaasamine labori kvaliteedisüsteemis

Mare Remm

15.00 Kohvipaus  
15.30

Doosiandmete kogumine ja analüüs laste kompuutertomograafias 

Anni Borkvel ja Kalle Kepler

15.50

Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste arusaamad simulatsioonõppest

Tiina Kukkes
16.10

Üliõpilaste õppimine praktikal

Reet Urban

16.30     Eriõdede ja õdede hinnang oma pädevustele ja nende tööalane rakendus

Eve-Merike Sooväli

16.50 Kokkuvõtete tegemine ja konverentsi lõpetamine