Teaduskonverents
"Terves kehas terve teadmine" 2020

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldas neljandat korda teaduskonverentsi „Terves kehas terve teadmine“, kus tutvustati tervishoiuteemaliste rakendusuuringute ja kõrgkooli lõputööde põnevaid tulemusi. Konverentsil esinesid ettekannete ja posterettekannetega kõrgkooli õppejõud. Ettekandeid saad järele vaadata, vajutades ettekande teemadele.

KONVERENTSIETTEKANDED JÄRELEVAATMISEKS

 

Ettekandja(d)

Teema

Ulla Preeden

Konverentsi avasõnad

Marit Kiljako

Õe põhiõppe üliõpilaste hinnang farmakoloogia ja ravimite manustamise õppele kliinilisel õppepraktikal kolme Balti riigi kolmes kõrgkoolis

Inga Ploomipuu, Helen Udras, Mattis Vider

Eesti keelt kõnelevate inimeste antibiootikumide tarbimisharjumused

Ewa Roots (Urd)

Koerale lugemise mõju lapse lugemisoskusele, -huvile ja enesekindlusele

Tiina Kukkes, Katre Vares, Laura Marleen Reissar

Radioloogiatehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid (videot ettekandest ei ole)

Margus Kangro

Rahvusvaheline radiograafia magistriõpe

Kristi Vahur, Egle Silluta

Eesti mängutubade puhtus ja ohutus lastevanemate hinnangul

Helen  Udras, Kristi Vahur, Kärol Tori

Korduvkasutatavate joogiveepudelite mikrobioloogiline kvaliteet

Ave Kutman, Birgit Hüneva

Pedikuloosi esinemine eelkooliealiste laste seas ning lapsevanemate teadlikkus peatäidega seonduvast

Ülle Parm, Margus Viigimaa, Andras Laugamets, Taimi Taimalu, Maire Aruots, Anna-Liisa Tamm

Üle 45-aastaste mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite tervisega seotud aspektid

Edward Juhkam, Ivi Vaher

Füsioterapeudi õppekava üliõpilaste kehaline võimekus

Roberta Bikuliciene (külalisesineja) Tai Chi exercises for mental and physical well-being

Margit
Lenk-Adusoo, Liina Haring (juh)

Patsientide vägivaldse käitumisega seotud hoiakud  Eesti psühhiaatriakliinikute õenduspersonali hulgas (videot ettekandest ei ole)

Airin Treiman-Kiveste, Tarja Pölkki, Ruth Kalda, Mari Kangasniemi

Vastsündinute  protseduuri valu hindamine ja mitte-farmaoloogiline valutustamine eesti haiglates – õdede vaatekoht

Eerik Jõgi

Escherichia coli biosensor tehnoloogiast

Aivar Orav

Kas laboratoorne meetod sobib ikka kasutamiseks?

Anneli Raave-Sepp

Verevõtt, see on ju imelihtne!?

Kalle Kepler, Raul Mastik, Taavi Taivere

Hajukiirtevõre kasutamise põhjendatusest lasteradiograafiasKonverentsi juhtis Margit Raid