Teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine" 2018

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli III teaduskonverents toimus 22. novembril kl 9.00-17.00 Dorpati Konverentsikeskuse "Struve" saalis, kus tulid tutvustamisele rakendusuuringute põnevad tulemused. 

Teemadest sai kuulda, näiteks rinnaga toitmise mõjust lapse vaimsele tervisele; psühhosotsiaalsetest teguritest hüpertensiooni kujunemisel; labori analüüside kvaliteedi tagamisest esmatasandi arstiabis; lapsevanemate vaktsineerimiskäitumisest; dementsusega eakate omastehooldajate võimestamisest ning ka sellest, kuidas õed hindavad oma pädevust.

Need, kes ei saanud konverentsile kohale tulla, siis ettekanded on leitavad ajakavas klikkides vastavale teemale.