Konkurss

Tartu Tervishoiu Kõrgkool koostöös portaaliga Tervisegeenius korraldasid essee- ja loovtöödekonkursi teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“.

 

Esseekonkursi üldharidus- ja kutsekoolide õpilaste vanuserühma võitja on Rocca al Mare Kooli 12. klassi õpilane Keitlin Pirn. 20aastaste ja vanemate vanuserühma parima essee kirjutas Triinu Avans, selles vanuserühmas pävis Kelli-Elen Peterson eriauhinna ajaloolise vaate eest teemale. Parimad tööd avaldatakse portaalis Tervisegeenius.

Joonistusvõistluse lasteaiaealiste vanuserühmas jäi esikoht jagamisele: auhinna saavad nii Darja Mironova (4 a) Tallinna Sõbrakese lasteaiast kui ka Tallinna Ümera lasteaia Lepatriinu rühm (5-6aastased) ühisloominguga "Sportlik pere". Joonistusvõistlusel sai kooliealiste vanuserühmas esikoha Diana Süsi (12 a) Paldiski Põhikooli 4. klassist ning eriauhinna Roosi Lindre (11 a), Randvere Kooli 5. c klassist – teema põhjaliku käsitluse ja ülevaate eest, mida peab tegema selleks, et tervis oleks hea.

Facebookis valisid kasutajad oma lemmiktööks Valter Kaasikmäe (7 a) joonistuse pealkirjaga "Võitlus koroonaviirustega". Joonistusvõistlusele laekus väga palju põnevaid ja vahvaid joonistusi, nendega saad tutvuda siin.

Suured tänud kõikidele osalejatele heade mõtete ja toredate kunstitööde eest! Auhinna saajatega võetakse ühendust.

 

Juhend

1. Üldalused

Konkursi korraldajad on Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja portaal Tervisegeenius. Konkurss on avalik ja üheetapiline.

2. Eesmärk

Konkursi eesmärgiks on väärtustada eeskujulikku tervisekäitumist, toetada aktiivsust ühiskonnaelus kaasalöömisel ning arendada oskust arutleda päevakajalistel teemadel. Samuti julgustada elanikkonda kaasa rääkima tervisega seotud teemadel ja neid selle eest tunnustada.

3. Tingimused

Konkurss on avatud nii lasteaedadele, üldhariduskoolidele kui ka elanikkonnale laiemalt.

Esseekonkurss

Esseekonkursile ootame töid teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“. Nõuded tööle:

 • Maht maksimaalselt 8000 tähemärki (koos tühikutega).
 • Kirjatükk peab olema keeleliselt korrektne, hästi loetav ja kontrollitud faktidel tuginev.
 • Hindamisel arvestatakse originaalsust, argumenteeritust. Kasutatud kirjanduse loetellu kanda need allikad, milledele on tekstis viidatud.
 • Iga konkursil osaleja võib võistlusele saata ühe töö ning igal tööl võib olla üks autor.
 • Essee saata hiljemalt 5. juuni 2020 kell 23.59 aadressile konkurss(at)nooruse.ee. Esseele tuleb lisada autori nimi, kontakttelefon ning e-posti aadress, kooliõpilastel ka kooli nimetus, klassi number.

Konkursil hindame töid kahes kategoorias (osaleja vanuse järgi):

 • Üldharidus- ja kutsekoolide õpilased vanuses kuni 19 aastat (kaasaarvatud). Kategooria parim töö saab auhinnaks tehnoloogiaajakirja [digi] aastatellimuse, pääsme Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverentsile „Terves kehas terve teadmine“ ning meenekoti.
 • 20aastased ja vanemad osalejad. Kategooria parim töö saab auhinnaks tehnoloogiaajakirja [digi] aastatellimuse, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koolituste 100eurose kinkekaardi ning pääsme teaduskonverentsile „Terves kehas terve teadmine“.

Silmapaistvamad tööd avaldatakse portaalis Tervisegeenius. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 12. juunil portaalis Tervisegeenius ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel ning sotsiaalmeediakanalites.

Joonistusvõistlus

Joonistusvõistlusele ootame töid teemal „Kes või mis on tervis“. Nõuded tööle:

 • Joonistus peab olema teemakohane.
 • Joonistusvahenditele piiranguid seatud ei ole. Võib kasutada vildikaid, värvipliiatseid, guašše, akvarelle, rasvakriite vms. Kunstiteos võib olla ka erinevatest materjalidest liimitud või muul moel kokku sobitatud kollaaž, digijoonistus vms.
 • Iga konkursil osaleja võib võistlusele saata ühe töö.
 • Foto joonistustusest saata hiljemalt 5. juuni 2020 kell  23.59 aadressile konkurss(at)nooruse.ee. Lisada lapse nimi, vanus ning kontaktandmed: lapse või lapsevanema kontakttelefon ning e-posti aadress. Soovi korral võib juurde lisada ka osaleja lasteaia ja rühma või kooli ja klassi andmed.

Joonistusvõistlusele ootame töid osalema kahes kategoorias:

 • lasteaiaealised lapsed;
 • kooliealised lapsed.

Lasteaiaealiste laste vanuserühma võitja saab auhinnaks enda lasteaiarühmaga või perega elamustuuri Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning kätepesuõppe. Kooliealiste laste vanuserühma võitja saab auhinnaks tehnoloogiaajakirja [digi] aastatellimuse ning meenekoti. Kõik konkursile saadetud tööd avaldame näitusena Tartu Tervishoiu Kõrkooli Facebooki lehel, kus enam meeldimisi kogunud töö saab eriauhinna. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 12. juunil portaalis Tervisegeenius ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel ning sotsiaalmeediakanalites.

4. Žürii

Võistlustöid hindab neljaliikmeline žürii, kuhu kuuluvad:

 • Märt Belkin, Geenius Meedia vastutav toimetaja 
 • Ülle Parm, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti õppekava dotsent
 • Sirje Sammul, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava õppejõud
 • Jaanika Niinepuu, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonijuht

Täpsem informatsioon: konkurss(at)nooruse.ee

 

Foto: iXimus from Pixabay