Konkurss

Tartu Tervishoiu Kõrgkool koostöös portaaliga Tervisegeenius kuulutavad välja essee- ja loovtöödekonkursi teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“.

Parasjagu käivad maailmas pingutused COVID-19 vaktsiini ja ravi leidmiseks, ent olemas on ka mitmeid teisi haigusi, mille levikut on vaktsiinid oluliselt peatanud. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel päästetakse igal aastal tänu vaktsineerimisele 2-3 miljonit inimelu. Tõhusama immuniseerimisega saaks päästa veel 1,5 miljonit. Tänu vaktsineerimisele ei ole enamik arenenud maade elanikest kogenud haiguspuhangute laastavat mõju. See aga ei tähenda, et viirused oleks ohutumaks muutunud. Selleks, et toetada aktiivsust ühiskonnaelus kaasalöömisel ning arendada oskust arutleda päevakajalistel teemadel ootame konkursile järgmisi töid:

1.     Essee teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“

2.     Joonistusvõistlus teemal „Kes või mis on tervis?“

Vali joonistusvõistlusele saabunud tööde hulgast oma lemmik!

Töid ootame 5. juunini aadressil konkurss(at)nooruse.ee.

 

Juhend

1. Üldalused

Konkursi korraldajad on Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja portaal Tervisegeenius. Konkurss on avalik ja üheetapiline.

2. Eesmärk

Konkursi eesmärgiks on väärtustada eeskujulikku tervisekäitumist, toetada aktiivsust ühiskonnaelus kaasalöömisel ning arendada oskust arutleda päevakajalistel teemadel. Samuti julgustada elanikkonda kaasa rääkima tervisega seotud teemadel ja neid selle eest tunnustada.

3. Tingimused

Konkurss on avatud nii lasteaedadele, üldhariduskoolidele kui ka elanikkonnale laiemalt.

Esseekonkurss

Esseekonkursile ootame töid teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“. Nõuded tööle:

 • Maht maksimaalselt 8000 tähemärki (koos tühikutega).
 • Kirjatükk peab olema keeleliselt korrektne, hästi loetav ja kontrollitud faktidel tuginev.
 • Hindamisel arvestatakse originaalsust, argumenteeritust. Kasutatud kirjanduse loetellu kanda need allikad, milledele on tekstis viidatud.
 • Iga konkursil osaleja võib võistlusele saata ühe töö ning igal tööl võib olla üks autor.
 • Essee saata hiljemalt 5. juuni 2020 kell 23.59 aadressile konkurss(at)nooruse.ee. Esseele tuleb lisada autori nimi, kontakttelefon ning e-posti aadress, kooliõpilastel ka kooli nimetus, klassi number.

Konkursil hindame töid kahes kategoorias (osaleja vanuse järgi):

 • Üldharidus- ja kutsekoolide õpilased vanuses kuni 19 aastat (kaasaarvatud). Kategooria parim töö saab auhinnaks tehnoloogiaajakirja [digi] aastatellimuse, pääsme Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverentsile „Terves kehas terve teadmine“ ning meenekoti.
 • 20aastased ja vanemad osalejad. Kategooria parim töö saab auhinnaks tehnoloogiaajakirja [digi] aastatellimuse, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koolituste 100eurose kinkekaardi ning pääsme teaduskonverentsile „Terves kehas terve teadmine“.

Silmapaistvamad tööd avaldatakse portaalis Tervisegeenius. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 12. juunil portaalis Tervisegeenius ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel ning sotsiaalmeediakanalites.

Joonistusvõistlus

Joonistusvõistlusele ootame töid teemal „Kes või mis on tervis“. Nõuded tööle:

 • Joonistus peab olema teemakohane.
 • Joonistusvahenditele piiranguid seatud ei ole. Võib kasutada vildikaid, värvipliiatseid, guašše, akvarelle, rasvakriite vms. Kunstiteos võib olla ka erinevatest materjalidest liimitud või muul moel kokku sobitatud kollaaž, digijoonistus vms.
 • Iga konkursil osaleja võib võistlusele saata ühe töö.
 • Foto joonistustusest saata hiljemalt 5. juuni 2020 kell  23.59 aadressile konkurss(at)nooruse.ee. Lisada lapse nimi, vanus ning kontaktandmed: lapse või lapsevanema kontakttelefon ning e-posti aadress. Soovi korral võib juurde lisada ka osaleja lasteaia ja rühma või kooli ja klassi andmed.

Joonistusvõistlusele ootame töid osalema kahes kategoorias:

 • lasteaiaealised lapsed;
 • kooliealised lapsed.

Lasteaiaealiste laste vanuserühma võitja saab auhinnaks enda lasteaiarühmaga või perega elamustuuri Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning kätepesuõppe. Kooliealiste laste vanuserühma võitja saab auhinnaks tehnoloogiaajakirja [digi] aastatellimuse ning meenekoti. Kõik konkursile saadetud tööd avaldame näitusena Tartu Tervishoiu Kõrkooli Facebooki lehel, kus enam meeldimisi kogunud töö saab eriauhinna. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 12. juunil portaalis Tervisegeenius ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel ning sotsiaalmeediakanalites.

4. Žürii

Võistlustöid hindab neljaliikmeline žürii, kuhu kuuluvad:

 • Märt Belkin, Geenius Meedia vastutav toimetaja 
 • Ülle Parm, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti õppekava dotsent
 • Sirje Sammul, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava õppejõud
 • Jaanika Niinepuu, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonijuht

Täpsem informatsioon: konkurss(at)nooruse.ee

 

Foto: iXimus from Pixabay