Tartu Tervishoiu Kõrgkooli KOMPETENTSIKESKUS

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teenused kogukonnale, täienduskoolitused ning teadus- ja arendustegevus on koondunud kompetentsikeskusesse. 

Üheks olulisemaks õppemeetodiks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on praktiline õpe, mille käigus kinnistatakse teoreetilised teadmised ja omandatakse praktilised oskused (sh ka kogemused). 

Üldine kontseptsioon on võimaldada erinevatel sihtgruppidel (väikelapsed kuni eakad), kellel esinevad erinevad probleemid, saada esmast tegelemist ja ärakuulamist vastava eriala üliõpilastelt ja nende juhendajatelt, kes vajadusel soovitavad pöörduda perearsti või eriarsti poole (näiteks diagnoosimiseks, uuringute teostamiseks jm). Kompetentsikeskus pakub erinevaid teenuseid läbi üliõpilaste praktilise tegevuse, mis on õppekava järgi erinevates õppeainetes ette nähtud. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Kompetentsikeskus (edaspidi Kompetentsikeskus) on kogemusõppekeskus nii üliõpilastele, töötavatele spetsialistidele kui ka kogukonnale laiemalt.

Kompetentsikeskuse visiooniks on olla üliõpilastele kvaliteetne kogemusõppekeskus, töötavatele spetsialistidele elukestva õppe keskus ja laiemale üldsusele kogemuspõhine arvamusliider.

Eesmärgid vastavalt sihtrühmale:

  • Pakkuda üliõpilastele mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus konkureerimaks tööturul;
  • Pakkuda töötavatele spetsialistidele formaalset ja mitteformaalset erialast täienduskoolitust, mis toetaks professionaalset arengut elukestva õppe kontekstis.
  • Pakkuda elanikkonnale kvaliteetset teenust ja nõustamist, et tõsta nende teadlikkust tervisedendusest, võimalikest terviseprobleemidest ning nende ennetamisest.
  • Arendada ja laiendada koostöös ettevõtetega erinevate kompetentsivaldkondadega seotud rakendusuuringu teostamise võimalusi ning olla potentsiaalne ettevõtlusega tegelemise kasvulava noortele spetsialistidele.

Vaata kõiki teenuseid SIIT.