Tartu Tervishoiu Kõrgkooli KOMPETENTSIKESKUS

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Kompetentsikeskusesse (edaspidi Kompetentsikeskusesse) on koondunud  teenused kogukonnale, täienduskoolitused (avatud kõrgkool) ning  teadus- ja arendustegevus. Kompetentsikeskuse visiooniks on olla üliõpilastele kvaliteetne kogemusõppekeskus, töötavatele spetsialistidele elukestva õppe keskus ja laiemale üldsusele kogemuspõhine arvamusliider.

kompetentsikeskusMA2018.jpg

 

Kompetentsikeskuse esmärgid vastavalt sihtrühmale:

  • Pakkuda üliõpilastele mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus konkureerimaks tööturul;
  • Pakkuda töötavatele spetsialistidele formaalset ja mitteformaalset erialast täienduskoolitust, mis toetaks professionaalset arengut elukestva õppe kontekstis.
  • Pakkuda elanikkonnale kvaliteetset teenust ja nõustamist, et tõsta nende teadlikkust tervisedendusest, võimalikest terviseprobleemidest ning nende ennetamisest.
  • Arendada ja laiendada koostöös ettevõtetega erinevate kompetentsivaldkondadega seotud rakendusuuringu teostamise võimalusi ning olla potentsiaalne ettevõtlusega tegelemise kasvulava noortele spetsialistidele.