Otsing

Links mobile
Search mobile

Otsing

Tagasi hea nõu blogi avalehele

jaan. 23, 2023

Füsioterapeut annab nõu

TULE ÕPI FÜSIOTERAPEUDIKS!

Jaga:

Author: Andree
decalBackTop

2020/21. õppeaasta kevadsemestril alustab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekaval osakoormusega õppes (õppeperiood 4,5 aastat) 20 kutsekindlat, särasilmset ja töökat tudengit. Õppetöö toimub peamiselt Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (Astangu 27) ruumides. Tule ja kandideeri kindlasti ning ole üks kahekümnest tulevasest füsioterapeudist!

Õpingute jooksul ei saa Sa mitte ainult kõrghariduse ja kutse, vaid ka ohtralt teadmisi ja oskusi, mis aitavad Sul endal ja Su lähedastel terviseteadlikumalt elus edasi minna.

Mis on füsioteraapia ja kes on füsioterapeut?

Füsioteraapia on teenus, mille sisuks on arendada, säilitada ja taastada inimese maksimaalne liikumisvõime ja funktsionaalne võimekus kogu elukaare jooksul, kui see on ohustatud vananemise, vigastuse, valu, haiguse või häirete ning keskkonnategurite poolt. Füsioterapeut hindab inimese elukvaliteeti ja liikumispotentsiaali ning koostöös erinevate osapooltega aitab läbi ennetustegevuse, füsioterapeutilise sekkumise ja rehabilitatsiooni saavutada parima võimaliku potentsiaali, arvestades inimese füüsilise, psühholoogilise, emotsionaalse ja sotsiaalse heaoluga. Füsioterapeut töötab iseseisva teenuse osutajana või meeskonnaliikmena tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja haridusasutuses.

Mida olulist õpinguid alustades silmas pidada:

 • Osakoormusega õpe on tasuline: 1 EAP / 55 EUR.
 • Sul peab olema valmisolek osaleda õppetööl mõnel päeval semestris ka Tartus (või mujal Eestis).
 • Kontaktõppe õppetöönädalad 2020/21.õa kevadsemestril:
  8.02                Õppeaasta avaaktus (Tartu)
  1.     8.-12.02          (8.-9.02 Tartu; 10.-12.02 Tallinn)
  2.     8.-12.03          Tallinn
  3.     5.-9.04            Tallinn
  4.     3.-7.05            (3.-5.05 Tartu; 6.-7.05 Tallinn)
  5.     24.-28.05        Tallinn
  6.     14.06-18.06    Tallinn
 • Õppepraktikad toimuvad praktikabaasides üle Eesti, ühe praktikaperioodi pikkuseks vähemalt 3 nädalat.
 • Õppepraktikaid saab Erasmus-programmiga sooritada ka mujal Euroopas.

Õpingutega seoses on kandideerijatel kindlasti küsimusi ja sellega seoses ootame kandidaate infotundi Zoomi vahendusel 17. novembril kl 15.00-16.00 – link osalemiseks.

Info:
Anna-Liisa Tamm, füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja, annaliisatamm@nooruse.ee
Vastuvõtuinfo ja info füsioterapeudi õppekava kohta.
Kasulik lisateave: Eesti Füsioterapeutide Liit

Füsioterapeut annab nõu veel mitmel kasulikul teemal, näiteks: