Otsing

Otsing

nov. 13, 2018

Geenidoonorite kogumispäev kõrgkoolis

Share:

decalBackTop

Täna, 13. novembril toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli aulas Sotsiaalministeeriumi algatatud projekti „Kingime Eestile 100 juubeliaastaks 100 000 uut geenidoonorit“ raames geenidoonorite kogumispäev. Proove andsid nii kõrgkooli õppurid kui ka töötajad.

Eesti Geenivaramu on loonud nii kodumaise kui ka rahvusvahelise arstiteaduse arengule olulise andmebaasi, millega 2017. aasta lõpuks oli liitunud üle 52 000 eestimaalase, ehk rohkem kui 5% Eesti täisealisest elanikkonnast. Tänu andmete saamisele teistest tervisega seotud andmekogudest ja riiklikest registritest on geenivaramu andmebaas aja jooksul veelgi täienenud ning välja on töötatud meetodid terviseriskide paremaks ennustamiseks.

2018  aprillikuus käivitus Sotsiaalministeeriumi algatusel suur riiklik projekt, mille raames on võimalik koguda  sel aastal Eesti Geenivaramusse täiendavalt veel  kuni 100 000 uut geenidoonorit. Kõikide uute liitujate verest eraldatakse DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine ehk kõigile koostatakse personaalsed geenikaardid. Varem Geenivaramuga liitunud doonoritele on juba sarnane DNA analüüs tehtud ning Geenivaramu on alustanud teadustöö tulemustel põhineva esmase tagasiside andmisega selleks soovi avaldanud inimestele. Ka uutele liitujatele on kavas välja töötada geneetiliste riskide raportid  ja luua võimalused nende kättesaadavaks tegemiseks läbi meditsiinisüsteemi.

Previous news