IV töötuba: Molekulaardiagnostiline ja füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine (15 õpilast) 

NB! Kohad on täis. Registreerida pole enam võimalik.

Terve inimene saab olla tubli sportlane. Olen ma sprinter või maratoonar? Vastuse võib saada molekulaardiagnostika õpitoast, mille põhiosa moodustab praktiline töö. Osalejad eraldavad oma DNA, paljundavad sellest ühe lihaste valku kodeeriva geeni (ACTN3) ning selle uurimise järel saavad otsustada, kas neil on eelised kiirus- või vastupidavusspordiala viljelemiseks.  Õpituba juhendavad bioanalüütiku õppekava õppejõud ja üliõpilased.

Kehalise võimekuse hindamise õpitoas hinnatakse kiiruse, jõu, vastupidavuse testide ning õpilase eneseanalüüsi põhjal tema andekust spordis.  Õpilased saavad  füsioterapeudi õppekava õppejõude ja üliõpilaste kaasabil infot enda kohta. Võrreldes füsioterapeutilise hindamise ja molekulaardiagnostilise analüüsi tulemusi, saavad koolinoored otsustada oma sportliku võimekuse üle – kas neile sobivad eelkõige kiirus- või pigem vastupidavusalad. Osalejatel palutakse kaasa võtta pikad dressid (külmal ilmaga ka joped). Kõrgkoolis on olemas pesemis- ja riietumisruumid.

Molekulaardiagnostilise ja füsioterapeutilise kehalise võimekuse hindamise töötoa ajakava

10.00 - 10.10 Vastuvõtt riidehoius, reeglid majas liikumisel.

10.10 - 11.00 Molekulaardiagnostika I, Eerik Jõgi, Hannaliis Ansip

11.00 - 12.00 Füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine I, Maive Mõttus.

12.10 - 12.30 Molekulaardiagnostika II, Eerik Jõgi, Hannaliis Ansip.

12.30 - 13.15 LÕUNA

13.15 - 14.00 Füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine II, Maive Mõttus.

14.00 – 15.30 Molekulaardiagnostika III, Eerik Jõgi, Hannaliis Ansip

15.30 – 17.00  Tagasiside andmine, majatuur (eelregistreerimisega päeva alguses)