III töötuba: Kopsu histopatoloogilised ja radiograafilised uurmismeetodid (10 õpilast)

Kopsu histopatoloogiliste uuringute töötoas saavad õpilased teada, mida õpitakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütikute õppekaval patoloogia moodulis.
Töötoas valmistavad osalejad juhendavate üliõpilaste ja õppejõu abiga  koetükkidest histoloogilised preparaadid, värvivad need, mikroskopeerivad ja ühtlasi teevad tutvust töös kasutatavate seadmetega ja töövõtetega.

Esmalt valmistatakse kude ette käikupanekuks: lõigatakse parajateks väikesteks tükkideks, pannakse histokassettidesse ja asetatakse koeprotsessorisse fiksaatori sisse.

Seejärel töödeldakse koetükke koeprotsessoris, mis tavaolukorras võtab aega minimaalselt 12 tundi. Eelnevalt koeprotsessoriga töödeldud koetükkidest valmistatakse nn parafiinplokid, kasutades selleks spetsiaalset valamisaparaati. Valmis parafiinplokkidest lõigatakse mikrotoomiga üliõhukesed koelõigud, mille paksus võib olla maksimaalselt 5 µm. Lõigud sirutatakse ja püütakse alusklaasile. Valmis preparaadid värvitakse hematoksüliin, eosiin meetodil ning seejärel mikroskopeeritakse. Tavaliselt võtab preparaadi valmistamine aega 2..3 tööpäeva, kuid me proovime kogu protsessi kiirendatud korras demonstreerida. Õppijatelt oodatakse töötoa tegevustes aktiivset osalemist.

Praktilisele tööle kõrgkooli õppelaboris järgneb tutvumine reaalse töökeskkonnaga ja  patoloogiateenistuse funktsioonidega haiglas. Patoloogiateenistuse töötajad juhivad õpilasi läbi tegeliku tööprotsessi, näidates selle kõiki etappe ja selgitades meeskonna liikmete ülesandeid ning olulisust selles.  

Radioloogiatehnikute õpitoas saavad gümnasistid teada, millised näevad välja inimese kopsud tehniku pilgu läbi ning milliste masinate abil nad arstile „silmadeks“ on. Kõik, mida ei näe ega kuule, on salapärane. Töötoas demonstreerivad radioloogiatehniku õppekava üliõpilased ja õppejõud  piltdiagnostika aparatuuri ja õppevahenditena kasutatavaid inimkehale sarnaseid nukke.

Kopsu histopatoloogiliste ja radiograafiliste uurmismeetodite töötoa ajakava:

10.00 - 10.05 Vastuvõtt riidehoius, reeglid maja liikumisel töötoa ruumi liikumine
10.05 - 11.35 Kopsu histopatoloogiline uurimine I
11.40 - 13.10 Kopsu histopatoloogiline uurimine II
13.10 - 14.00 Lõuna.
14.00 - 14.20 Liigutakse SA TÜK Patoloogiateenistuse laborisse
14.20 - 15.00 Ekskursioon SA TÜK Patoloogiateenistuses
15.00 - 15.15 Liigutakse tagasi Nooruse  5.
15.20 - 16.20  Kõik, mida ei näe ega kuule, on salapärane  (kopsu uurimine radioloogiatehnikute õpitoas)
16.20 - 17.20 Soovijatele majatuur (eelregistreerimisega päeva alguses) või tagasiside, arvutiklassis, päeva kokkuvõte
17.20 - 18.00  Tagasiside, päeva kokkuvõte

Terviseteadlikkuse töötubades on osalema oodatud õpilased, kes on huvitatud kõrgkoolis õppimisest. Õpilasi saab registreerida õpetaja! Osalemisest loobumise korral palume sellest teada anda aadressil tervise(at)nooruse.ee.

Registreerimisvormi täitmine ei taga kohta töötoas. Kinnitus töötoas koha broneerimise kohta saabub registreerija meiliaadressile hiljemalt nädal aega enne töötoa toimumist. 

Registreerimisvorm

*
*
*
*
*
*